Zaloguj
Wybory do Rad Parafialnych
Adhortacja Christifideles laici zachęca, aby świeccy aktywnie włączali się w budowanie autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach. Ogromną pomocą w budowaniu parafii jako wspólnoty są rady duszpasterskie.
W listopadzie 2010 roku w większości parafii diecezji opolskiej kończy się 5-letnia kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich. Obowiązkiem proboszczów – wynikającym z prawa kościelnego – jest przeprowadzenie wyborów do rad parafialnych na nową kadencję.
Poniżej znajduje się Dekret Biskupa Opolskiego zarządzający wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w br., zaś w treści rozszerzonej dokończenie Dekretu oraz komentarz Ks. Proboszcza w sprawie przeprowadzenia tych wyborów. (Zobacz też plakat - kliknij na nim.)
1. Parafialna Rada Duszpasterska (dalej: PRD) jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania ...
admin1 dnia listopada 05 2010 21:11:38
Czytaj więcej · 566 czytań · Drukuj
test
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych". 1 listopada Kościół cieszy się z faktu, iż bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.
Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu.
1 listopada Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia, natomiast Dzień Zaduszny jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują na ostateczne spotkanie z Bogiem.

admin1 dnia października 30 2010 15:51:56
Czytaj więcej · 477 czytań · Drukuj
test
Niedziela Misyjna
Światowy Dzień Misyjny - nazywany w naszym kraju Niedzielą Misyjną - obchodzimy w bieżącym roku 24 października. Rozpoczyna on zarazem Tydzień Misyjny, którego hasło brzmi: "Misje - świadectwo miłości i komunii" (zobacz plakat - kliknij na obrazku).
Papież Benedykt XVI wystosował z tej okazji orędzie pod tytułem: "Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji". Ponadto w październiku w wielu krajach są wznawiane różne formy działalności kościelnej po przerwie letniej, a Kościół zachęca nas, byśmy na modlitwie różańcowej uczyli się od Maryi kontemplowania zamysłu jaki miłość Ojca ma w stosunku do ludzkości, aby umiłować ją tak, jak On ją miłuje. Czyż nie taki jest też sens misji?
Niedziela Misyjna jest wyjątkową okazją, by nie tylko modlić się za misje, ale również wesprzeć materialnie pracę misjonarzy. Tego dnia taca zbierana w kościele jest przeznaczona na fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
admin1 dnia października 22 2010 11:06:03
Czytaj więcej · 453 czytań · Drukuj
test
Czuwanie z Ojcem Pio
W ogłoszeniach parafialnych z niedzieli znajduje się informacja o czuwaniu modlitewnym, które odbędzie się w piątek 1 października o godz. 19:30.
To już piękna tradycja: czuwanie przygotowuje młodzież. W tym roku miały miejsce już dwa takie czuwania (zobacz zdjęcia w galerii), a to będzie miało szczególny charakter: rozpoczął się pażdziernik, miesiąc z różańcem. Apostołem różańca jest św. Ojciec Pio, i to On będzie patronował temu nabożeństwu.
Ale to nie koniec programu. Na całość czuwania składać się będzie więcej pozycji (kliknij na obrazku).
Serdecznie zapraszamy młodzież, a także dorosłych.
Specjalne zaproszenie kierujemy do kandydatów do bierzmowania, uczniów z trzecich klas gimnazjum oraz ich rodziców, a także tych wszystkich, którzy ten sakrament pragną przyjąć w bieżącym roku szkolnym.
admin1 dnia września 29 2010 14:52:25
Czytaj więcej · 458 czytań · Drukuj
test
Dożynki 2010
Dożynki to największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Pozostając świętem rolniczego stanu, są jednocześnie uroczystością religijną i dziękczynieniem składanym Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony.
Tegoroczne Dożynki mają dodatkowy wymiar: tradycyjne Dożynki parafialne zostały połączone z gminnymi, a główna rola przypadnie tym razem parafianom z Więckowic Starych, Nowych i Morgów.

Hasłem Dożynek stały się słowa z kościelnej pieśni: "Jeden chleb ... z wielu ziaren pszenicznych się składa". Bardzo wymowne jest przesłanie tegoż dożynkowego hasła : "Jak ten chleb co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna."
Dożynki rozpoczną się w niedzielę 5 września Mszą św. sprawowaną w kościele o godz. 13.00. Najpierw, przed ...
admin1 dnia września 02 2010 16:04:56
Czytaj więcej · 520 czytań · Drukuj
test
Do Sanktuarium na Makowe Wzgórze
W ogłoszeniach i gazetce parafialnej znajduje się program i szczegóły odnośnie do tradycyjnej pielgrzymki naszej parafii i dekanatu na Makowe Wzgórze w Praszce, która odbędzie się w sobotę 28 sierpnia.
W Sanktuarium na Makowym Wzgórzu czcimy Najświętszą Marię Pannę Kalwaryjską w kopii obrazu z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Kościół z tym obrazem został ogłoszony sanktuarium maryjnym w 2002 r., poniekąd w odpowiedzi na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 19 VIII 2002 r., kiedy to poświęcił obraz dla sanktuarium: «Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie».

Wokół sanktuarium rozmieszczonych jest 36 kaplic ilustrujących drogę Jezusa od wieczernika poprzez śmierć krzyżową, aż do rozesłania uczniów, aby głosili Ewangelię, zaś w sumie na powierzchni 16 ha powstało 57 stacji,...
admin1 dnia sierpnia 25 2010 10:50:42
Czytaj więcej · 573 czytań · Drukuj
test
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
15 sierpnia obchodzimy uroczystość wzięcia Maryi z duszą i ciałem do nieba.
Ponieważ Maryja została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego nie mogła ponosić jego skutku, czyli śmierci. Jako Matka Syna Bożego, Maryja otrzymała od Boga najwyższą chwałę, chwałę nieba. Ona jako pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się obrazem Kościoła w chwale i przez to jest znakiem nadziei dla każdego chrześcijanina. To co już stało się udziałem Maryi jest obietnicą dla każdego ucznia Chrystusa. W tym dniu cały Kościół pielgrzymujący na ziemi prosi Maryję Wniebowziętą o wstawiennictwo, aby troszcząc się o dobra duchowe osiągnął chwałę nieba.
Uroczystość Wniebowzięcia NMP przypomina każdemu człowiekowi jego powołanie do chwały w niebie, czyli do życia wiecznego.
Wniebowzięcie Matki Bożej to święto zwane także Matką Bożą Zielną. Przynosi się wtedy do kościoła zioła do poświęcenia. Zioła, które mają chronić przed chorobami i niebezpieczeństwami żywiołów tego świata. Dzień ...
admin1 dnia sierpnia 12 2010 11:23:19
Czytaj więcej · 462 czytań · Drukuj
test
Do Sanktuarium Jasnogórskiego
Miłość niejedno ma imię – zawsze wzywa do świadectwa.
Pod takim hasłem rusza 34. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Pielgrzymi z diecezji opolskiej wyruszą do Częstochowy tradycyjnie – w kilku strumieniach. Grupa Kluczborska - w której uczestniczą Gorzowianie - wyrusza na trasę Pielgrzymki we wtorek, 17 sierpnia, o godz. 8:00, sprzed kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.
Przedtem należy wpisać się do tej grupy - 2 czerwonej - w kancelarii parafialnej tego kościoła, czy to wcześniej, czy też w dniu wyjścia Pielgrzymki.
Bliższe informacje na temat Pielgrzymki można uzyskać w kancelarii parafii, tel. 77 418 15 52.
Opłata przy wpisie wynosi 15 zł (jeśli z jednej rodziny pielgrzymuje więcej osób, płacą kolejno 10 i 5 zł). Ponadto ...
admin1 dnia sierpnia 09 2010 18:55:42
Czytaj więcej · 521 czytań · Drukuj
test
Przemienienie Pańskie
W Kościele obchodzimy w piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. Znane było ono już od VI w., początkowo jedynie we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadzone zostało w wieku XV.
Ewangelia prowadzi nas w tym dniu razem z Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Jezus przemienia się wobec swoich Apostołów: Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe.

Ale Przemienienie Pańskie to nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, naśladowanie Chrystusa.
Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do pełni jej uwieńczenia mogła dojść w wieczności.
admin1 dnia sierpnia 03 2010 18:31:58
Czytaj więcej · 642 czytań · Drukuj
test
Porcjunkula
W niedzielę 1 sierpnia obchodzona jest uroczystość Matki Bożej Królowej Aniołów, z którą związany został odpust zupełny nazywany "Porcjunkulą". Odpust ten można uzyskać tylko jeden raz, w każdym kościele parafialnym:
1 lub 2 sierpnia, albo w niedzielę następną.
Porcjunkula (z łac.- mała cząstka) to nazwa małego kościółka pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej znajdującego się 2 km od Asyżu.
To tutaj św. Franciszek gromadził swoich pierwszych uczniów, tu również schroniła się św. Klara.
Tytuł: Matka Boża Anielska przypomina, że Maryja jako Matka Boga jest Królową również aniołów, co znalazło swoje odbicie także w Litanii Loretańskiej.
Święto jest obchodzone bardzo uroczyście jako święto patronalne w kościołach i klasztorach franciszkańskich ...
admin1 dnia lipca 27 2010 16:46:04
Czytaj więcej · 519 czytań · Drukuj
test
100. rocznica koronacji figury św. Anny
W czasie dorocznego odpustu ku czci św. Anny, który przypada w niedzielę 25 lipca, na Górze Świętej Anny odbędą się diecezjalne obchody stulecia koronacji figury św. Anny Samotrzeciej trzema złotymi koronami.

Biskup Opolski chce to wydarzenie przypomnieć i wyrazić Bogu wdzięczność za wszelkie łaski, które stały się naszym udziałem i za możliwość dalszego ich zyskiwania na owej „Górze ufnej modlitwy”.
Dlatego też wszystkich zaprasza na uroczystości, które rozpoczynają się już w sobotę 24 lipca. Pełny program ...

Na tym nie koniec: kto nie skorzysta z zaproszenia na Górę Świętej Anny, może się udać na odpust bliżej, bo do pielgrzymkowego kościoła św. Anny w Oleśnie. Tam program również przewiduje 3-dniowe obchody. I tak ...
admin1 dnia lipca 21 2010 21:29:48
Czytaj więcej · 943 czytań · Drukuj
test