Zaloguj
X Koncert Kolęd
Już przez 10 lat w kościele parafialnym w Gorzowie odbywają sie w okresie Bożego Narodzenia koncerty kolęd, koncerty, które gromadzą zawsze dużą liczbę wykonawców, w sumie kilkaset osób śpiewajacych i grających, i oczywiście licznych widzów.
W najbliższą niedzielę 16.01.2011 o godz. 14:00 rozpocznie się jubileuszowy, X koncert kolęd.
W ostatnich latach koncertowały u nas praktycznie już wszystkie zespoły muzyczne z powiatu oleskiego, były również spoza powiatu, m. in. artyści operetki gliwickiej czy zespoły góralskie.
W tym roku w koncercie wezmą udział zespoły muzyczne z Radłowa, Jaworzna, Zębowic, Olesna, Dobrodzienia i oczywiście z Gorzowa - miasto reprezentować będzie nasza parafialna dziecięca schola liturgiczna z repertuarem przygotowanych kolęd. Niewątpliwą "gwiazdą" koncertu będzie znany na całym świecie Zespół Pieśni i Tańca...
admin1 dnia stycznia 13 2011 22:18:04
Czytaj więcej · 439 czytań · Drukuj
test
Niedziela Chrztu Pańskiego
9 stycznia w liturgii Kościoła obchodzimy święto Chrztu Pana Jezusa. Przypada ono zawsze w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.
Ten dzień przypomina ewangeliczny opis chrztu, który Jezus Chrystus przyjął w wodach Jordanu z rąk św. Jana Chrzciciela. Otworzyło się wtedy niebo i dał się słyszeć głos Boga: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Chrzest z rąk Jana Chrzciciela nie był oczywiście sakramentem chrztu, jaki ustanowił później Syn Boży. Chrzest Janowy był "z wody", a sam Jezus "chrzcił Duchem Świętym".
Syn Boży nie potrzebował pokuty ani odpuszczenia grzechów, gdyż ich nie popełnił. Przez zanurzenie w Jordanie zapowiedział jednak przyjęcie na siebie ciężaru grzechów świata, które w pełni wziął na siebie na Krzyżu. Uroczyście rozpoczął także swoją działalność publiczną - głoszenia Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
admin1 dnia stycznia 06 2011 19:48:35
Czytaj więcej · 443 czytań · Drukuj
test
Objawienie Pańskie
W czwartek 6 stycznia przeżywać będziemy uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Uroczystość ta jest najstarszym - obok Wielkanocy - świętem kościelnym.
Boże Narodzenie koncentruje się na uniżeniu Jezusa, a Objawienie Pańskie wskazuje na Boską wielkość nowonarodzonego Dziecięcia. Bóstwo Chrystusa uznali Mędrcy ze Wschodu, padając przed Nim na twarz, oddając Mu pokłon i ofiarując dary.
Objawienie Pańskie jest świętem nakazanym i tego dnia każda osoba wierząca ma obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Jest on tym łatwiejszy do spełnienia, że od bieżącego roku przywrócono to święto jako dzień wolny od pracy.
Pięknie piszą o Objawieniu Pańskim biskupi polscy w swym liście pasterskim odczytanym w niedzielę. Warto tam ...
admin1 dnia stycznia 04 2011 10:17:24
Czytaj więcej · 471 czytań · Drukuj
test
Anno Domini 2011
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Świętej Bożej Rodzicielki, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa.
1 stycznia jest zarazem Światowym Dniem Pokoju. Na ten dzień papież corocznie kieruje do wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w liturgii Kościoła czytany jest fragment Pisma św. ze szczególnym błogosławieństwem Bożym:
admin1 dnia grudnia 30 2010 21:03:23
Czytaj więcej · 435 czytań · Drukuj
test
Boże Narodzenie
Uroczystość Bożego Narodzenia jest pamiątką przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, oczekiwanego Emanuela – „Boga z nami”. W narodzonym Zbawicielu jest z nami Bóg, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg jest z nami zawsze, w naszych sukcesach i niepowodzeniach, w zdrowiu i chorobie, w pielgrzymowaniu przez doczesność i na całą wieczność. Potwierdza to Jezus, gdy mówi: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20). Każdego roku możemy więc przeżywać Boże Narodzenie nie tylko jako wspomnienie wydarzenia odległego w czasie, ale również jako wydarzenie współczesne. Chrystus bowiem wciąż do nas przychodzi, uobecnia się pośród nas cicho i niepostrzeżenie, podobnie jak tamtej cichej i świętej nocy w Betlejem. Jego przyjście przynosi zawsze pokój i radość ludziom dobrej woli, w których Bóg sobie upodobał. Skoro Bóg jest z nami, to należy zapytać, czy jesteśmy z Nim. Chrystus do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli (por. J 1,10). Odwracanie się od Boga i Jego zbawczej woli ...
admin1 dnia grudnia 25 2010 09:37:17
Czytaj więcej · 506 czytań · Drukuj
test
Pan jest blisko
Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana.
W pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.
Istnieje jeszcze jedna nazwa tej niedzieli. Bywa ona bowiem nazywana „niedzielą różową”. Określenie to wywodzi się od różowego koloru szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień. W całym roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy (poza niedzielą gaudete, używa się go w tzw. niedzielę laetare, którą jest 4. niedziela Wielkiego Postu).
Radość płynąca ze zbliżających się świąt nie wynika z emocjonalnych uniesień, lecz bierze się z autentycznych religijnych przeżyć. Sam Adwent zaś ukazuje nam prawdziwą radość bycia chrześcijaninem, który oczekuje ...
admin1 dnia grudnia 10 2010 21:48:58
Czytaj więcej · 449 czytań · Drukuj
test
Niepokalane Poczęcie
W środę 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Niepokalane Poczęcie NMP oznacza, że Matka Syna Bożego od pierwszej chwili swego istnienia nie miała grzechu pierworodnego. Ten wielki przywilej spośród wszystkich ludzi otrzymała tylko Ona. Nie było bowiem możliwe, aby Matka Pana Jezusa miała grzech pierworodny i w ten sposób choć na chwilę znalazła się pod władzą szatana. Rzucałoby to cień na samą osobę Syna Bożego. A wiemy, jak smutne skutki sprowadził grzech pierworodny na ludzi, i chociaż popełnili go nasi prarodzice Adam i Ewa, to jako grzech rodzaju ludzkiego przeszedł on na nas wszystkich z wyjątkiem Matki Boskiej.
Zapraszamy na Msze św. w środę rano o 7.00 i 9.00 oraz po południu o 17.00.
Msza św. o 17.00 sprawowana będzie w intencji marianek, ministrantów oraz ich rodziców i połączona będzie z obrzędem przyjęcia nowych ministrantów i marianek.
admin1 dnia grudnia 06 2010 21:13:29
· Drukuj
test
Skład Rady Parafialnej
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata odbyły się w naszym kościele wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Skład Rady, wybranej na 5-letnią kadencję, można znaleźć w najnowszej (kliknij) Gazetce parafialnej - numerze nadzwyczajnym, rozprowadzanym w niedzielę 5 grudnia przed kościołem.
Zaprzysiężenie nowo wybranej Rady odbędzie się podczas nabożeństwa o godz. 15.00.

W liście pasterskim na początek roku kościelnego Ks. bp Ordynariusz napisał: Wszystkim wybranym do Parafialnych Rad Duszpasterskich serdecznie gratuluję, dziękuję za przyjęcie wyboru i bardzo Was proszę o odpowiedzialne współdziałanie z proboszczami w trosce o dobro Waszych wspólnot.(...) Wasze roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe całej wspólnoty parafialnej są nieocenionym dobrodziejstwem w naszym pasterskim posługiwaniu.
admin1 dnia grudnia 04 2010 15:10:00
· Drukuj
test
1. Adwentu
1. Niedziela Adwentu to początek nowego roku liturgicznego w Kościele. Przed nami cztery takie niedziele i ... Boże Narodzenie.
Adwent to nie już czas świąteczny. Trzeba nam się przygotować na świętowanie, a piękną formą przygotowania jest udział w Roratach. Czy stać nas na taki wysiłek duchowy?
Pielęgnujmy też zwyczaje adwentowe, gromadząc się np. na modlitwie wokół wieńca adwentowego.
Na wieńcu są umieszczone cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe. Świece zapala się w kolejne niedziele Adwentu (najpierw jedną, potem dwie itd). Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na przyjście...
admin1 dnia listopada 25 2010 12:05:38
Czytaj więcej · 409 czytań · Drukuj
test
Koniec roku (kościelnego)
Przeżywaliśmy w niedzielę 21 listopada Uroczystość Chrystusa Króla, a już za tydzień rozpoczyna się Adwent.
Tak oto wkraczamy w nowy rok kościelny; w sobotę kończy się rok liturgiczny 2009/2010.
Trzeba nam zatem zawołać słowami pieśni: "Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie!", gdyż jako chrześcijanie wyznajemy wiarę w Syna Bożego, który jest Panem i Władcą wszechświata, a my chcemy tak postępować, by Chrystus Król uznał nas godnymi przyjęcia do swojego królestwa.
Adwent jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, ale też okresem pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.
Na obrazku zdjęcie (kliknij aby je powiększyć) największego na świecie pomnika Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który stanął w Świebodzinie - jako znak wiary i wielkiej nadziei chrześcijan.
admin1 dnia listopada 22 2010 16:45:55
· Drukuj
test
Zapisz się!
Do Rotterdamu
Na Eurpejskie Spotkanie Młodych organizowane na przełomie roku przez wspólnotę ekumeniczną w Taizé można się zapisywać za pośrednictwem jednego z punktów przygotowań.
Najbliższy taki punkt znajduje się w Oleśnie, w parafii Bożego Ciała, a ostateczny termin zapisów na spotkanie w Rotterdamie upływa 19 listopada. Szczegółowe informacje - u ks. Andrzeja, tel. (34) 358 20 70.

Do Madrytu
O Światowych Dniach Młodzieży pisaliśmy już na tej stronie wcześniej. Dla przypomnienia, spotkanie w Madrycie trwać będzie od 11 do 21 sierpnia 2011 r., a do udziału w tych Dniach trzeba się zapisać i przygotować w jednej z grup diecezji opolskiej. Zapisy trwają tylko do 30 listopada br.
Swoją grupę wybierzesz na stronie naszej diecezji, w której zarejestrowanych jest oficjalnie 5 takich grup.
Znajdziesz tam dane kontaktowe i wszystkie inne szczegóły organizacyjne.
admin1 dnia listopada 13 2010 12:47:33
· Drukuj
test