Zaloguj
Chór

 

Pod kierunkiem p. Elżbiety ok. pięćdziesiąt osób śpiewa na chwalę Bożą w kościele we wszystkie święta kościelne i na różnych uroczystościach. Chór jest dobry i jako taki zapraszany jest na odpusty i jubileusze do okolicznych parafii. Koncertował w Niemczech (wymiana z chórem parafii Hőrdt),  jako najlepszy chór amatorski w powiecie reprezentował powiat oleski na przeglądzie chórów w Kaiserslautern. Problemem jest brak nowych młodych głosów, szczególnie męskich.
Chór zaprasza !!!