Zaloguj
Zmartwychwstanie Pańskie
Największy to i najwspanialszy dzień od chwili, gdy Bóg stworzył świat. Cały rok liturgiczny jest przygotowaniem i wznoszeniem się do tego dnia.
Dzisiaj Kościół z wielką mocą głosi zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Radujemy się, bo wierzymy, że zmartwych- wstanie Jezusa odmieniło losy świata, przywróciło sens życiu człowieka, napełniło nadzieją na pełne życie.
Bo zmartwychwstanie Chrystusa nierozerwalnie łączy się z naszym zmartwychwstaniem. Umarł, jak my umieramy, ale zmartwychwstaniemy, jak On zmartwychwstał.
Dziś rozpoczynamy okres wielkanocny, w czasie którego Kościół przez pięćdziesiąt dni rozważa tajemnicę paschalną.
Co wniesie on do naszego życia?
Czy stanę się świadkiem Jego zmartwychwstania?
admin1 dnia kwietnia 23 2011 20:43:29
· Drukuj
test
Triduum Paschalne
Przed nami najważniejsze święta chrześcijańskie – Święta Wielkanocne, w których przeżywamy Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święta te, zwane Triduum Paschalnym, rozpoczynają się w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, swój szczyt osiągają w Wigilię Paschalną, a kończą się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego.
Oto jak Ojciec Święty Benedykt XVI wyjaśnił znaczenie każdego z dni Triduum Paschalnego. Przypomniał, że w Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa sakramentalnego. Wielki Piątek to pamiątka męki i śmierci Chrystusa. „Dołączmy także my do Jezusa, który wchodzi na Kalwarię. Pozwólmy, aby prowadził nas aż do krzyża. Przyjmijmy ofiarę Jego Ciała za nas ofiarowanego” – powiedział papież. Wyjaśniając znaczenie Wielkiej Soboty przypomniał, że w tym dniu uroczyście celebrowana jest Wigilia Paschalna, podczas której ogłoszone zostanie ...
admin1 dnia kwietnia 20 2011 20:56:13
Czytaj więcej · 478 czytań · Drukuj
test
Płyta DVD
Zobacz krótki film z uroczystości przekazania dzwonu dla parafii w Gorzowie Śląskim.
Wejdż też na stronę Wydarzenia. Tam drugi film z tej uroczystości, tym razem operatora z Niemiec.

Istnieje możliwość zakupu płyty DVD (w skład wchodzi płyta DVD z nadrukiem oraz okolicznościową okładką) z UROCZYSTOŚCI PRZEKAZANIA DZWONU DO PARAFII W GORZOWIE ŚLĄSKIM.
Cena kompletu: 30 zł z czego 40% zostanie przekazane na cele Parafii. Zamówienie można złożyć w Kościele u siostry Aldony w terminie do dnia 4 maja 2011 r. lub e-mailem na tomasz@studiocyfrowe.eu (szczegóły zostaną odesłane również e-mailem). Zaliczka w kwocie min. 10 zł płatna przy wyrażeniu chęci zakupu w momencie składania zamówienia, reszta płatna przy odbiorze. Planowany odbiór płyt od 10 maja 2011 r. w Kościele.
admin dnia kwietnia 11 2011 23:44:38
· Drukuj
test
Dzwon w domu
Dzwon z naszego kościoła wraca do parafii - dokładnie w 300. rocznicę narodzin.
W roku 1943 został zdjęty z wieży i wywieziony do hitlerowskich Niemiec, z zamiarem przetopienia go na armaty lub amunicję - jak wiele innych dzwonów zrabowanych w tym czasie z różnych kościołów. Chyba cudem ocalał, a gdy trafił po wojnie do katedry w Rottenburgu, siedziby diecezji Rottenburg-Stuttgart, pozostał tam do czasu remontu katedry wraz z wymianą dzwonów. Wtedy to stwierdzono, że dzwon pochodzi z Gorzowa.
No i teraz wraca do domu.
Historię dzwonu szczegółowo przedstawia Gazetka Parafialna nr 236, więc tu tylko jeszcze serdeczne zaproszenie na uroczyste przekazanie dzwonu przez delegację Episkopatu Niemiec z Biskupem Ordynariuszem diecezji Rottenburg-Stuttgart w niedzielę 10 kwietnia na Sumie o godz. 11:00. Warte polecenia są też: artykuły Powrót dzwonu...
admin1 dnia kwietnia 03 2011 21:26:25
Czytaj więcej · 983 czytań · Drukuj
test
Rekolekcje w parafii
Rekolekcje to okazja do dokonania refleksji nad samym sobą w świetle Ewangelii. Chodzi w nich bezsprzecznie o głębsze poznanie siebie. Chodzi w nich także o głębsze poznanie Boga i Ewangelii.
Tak więc w obszar refleksji rekolekcyjnych wchodzi przede wszystkim Bóg, następnie wchodzi także otaczający nas świat, wchodzą nasi bliźni.
A wszystko to ma się zakończyć jakimś konkretem: mamy wyjść z rekolekcji zmienieni.
Rekolekcje w naszym kościele, które rozpoczynają się zasadniczo w niedzielę 20 marca i potrwają do środy 23 marca, poprowadzi Ojciec Felicjan z Zakonu Franciszkanów. W tygodniu spotkania rekolekcyjne dla dorosłych rano o 7.30 i wieczorem o 18.00. Nauki stanowe, także dla młodzieży i dzieci - wg planu w Gazetce Parafialnej kliknij.
admin1 dnia marca 19 2011 10:03:15
· Drukuj
test
1. urodziny witryny
To już (dopiero?) rok, odkąd nasza parafia zaistniała w wirtualnym świecie internetu.
Pierwszy wpis nosi datę 18 marca 2010 r. Dla przypomnienia:
witryna powstała z inspiracji p. Marka z Pawłowic, który zarazem zaoferował się jako jej główny administrator, użyczając jednocześnie swojego serwera.
W swym zamierzeniu parafialna strona internetowa nie rościła sobie bynajmniej zbyt wielkich ambicji. Miała być po prostu źródłem informacji o życiu parafialnym. I jeśli tak się stało, to już dobrze.
Może Użytkownicy witryny podzielą się swoją opinią na ten temat? Księga Gości stoi otworem...
admin1 dnia marca 16 2011 18:19:13
Czytaj więcej · 362 czytań · Drukuj
test
Wielki Post

Istotą Wielkiego Postu jest przygotowanie wspólnoty wiernych przez nawrócenie, słuchanie Słowa Bożego i modlitwę do największego święta, jakim jest Wielkanoc. Nawrócenie, które stanowi najważniejszy temat Wielkiego Postu, streszcza się w trzech praktykach wielkopostnych: poście, modlitwie i jałmużnie, jako trzech drogach przybliżania się do Boga.
Oto, co mówi Ojciec święty w tegorocznym orędziu na temat tych trzech tradycyjnych praktyk pokutnych:

admin1 dnia marca 13 2011 19:47:03
Czytaj więcej · 424 czytań · Drukuj
test
Popielec
Środa Popielcowa; tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie wiernego lub ją posypuje, mówiąc jednocześnie: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię,
co ma przypomnieć człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci.
Znak posypania popiołem jest zewnętrznym gestem gotowości podjęcia pokuty, przypominając, że wszyscy potrzebujemy nawrócenia.
Nie ma obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii, chociaż jest to powszechną praktyką. I niech tak zostanie! W naszym kościele Msze św. z obrzędem posypania głowy popiołem będą rano o godz. 7.00 oraz ...
admin1 dnia marca 08 2011 11:13:49
Czytaj więcej · 507 czytań · Drukuj
test
Ostatki 2011
Poprzedzają Środę Popielcową i obejmują w zasadzie trzy ostatnie dni karnawału (niedziela, poniedziałek, wtorek). Ostatki to ostatni moment na organizację hucznych zabaw przed nadchodzącym okresem Wielkego Postu.
Ostatki, zapusty – to słowo oznacza ostatnie dni karnawału, kończącego się we wtorek zwany w Polsce "śledzikiem".
W bieżącym roku wtorek wypada 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Poniekąd dwa święta w jednym ....
Nadchodzi czas Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do Świąt Wielkanocy.
Wielki Post rozpoczyna się od Środy Popielcowej i trwa do Wielkiego Czwartku.
Przygotowaniem do tego okresu będzie u nas adoracja Najświętszego Sakramentu, wg planu podanego w ogłoszeniach duszpasterskich. Nie ma lepszego prezentu od Boga niż Najświętszy Sakrament – niepozorny ...
admin1 dnia marca 05 2011 18:42:19
Czytaj więcej · 480 czytań · Drukuj
test
Ofiarowanie Pańskie
Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone 2 lutego (40 dni od Bożego Narodzenia). Od niepamiętnych czasów czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia przez Maryję Dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej.
W polskiej tradycji obchodzone było jako święto Matki Boskiej Gromnicznej, obecnie natomiast akcent położony jest na Osobę Chrystusa, który jest „Światłością świata” i „Światłem na oświecenie pogan”.
Począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami.
W symbolice liturgicznej płonąca świeca oznacza Chrystusa.
Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich żywej wiary, z którą winni iść na spotkanie z Chrystusem. To światło powinno towarzyszyć wszystkim ważniejszym wydarzeniom w życiu chrześcijanina od chrztu aż do śmierci.
W święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy w całym Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
admin1 dnia lutego 01 2011 20:23:55
Czytaj więcej · 427 czytań · Drukuj
test
Tydzień Ekumeniczny
Od wtorku ub. tygodnia (18 stycznia) w kościele powszechnym trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na hasło Tygodnia wybrano słowa z Dziejów Apostolskich „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42).
Tydzień ten kończy się 25 stycznia, kiedy to obchodzimy pamiątkę nawrócenia się św. Pawła. Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.
W ramach Tygodnia Modlitw w całej Polsce odbywają się nabożeństwa i inne spotkania ekumeniczne. Również w ...
admin1 dnia stycznia 24 2011 19:23:19
Czytaj więcej · 467 czytań · Drukuj
test