Zaloguj
Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę 6 czerwca br. zostanie beatyfikowany ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan, który swoim życiem udowodnił, że miłość jest mocniejsza od nienawiści. Był otwarty na każdego człowieka: na sprawowane przez niego Msze św. za Ojczyznę przychodziło tysiące ludzi, nie tylko wierzący. Im wszystkim ks. Jerzy wskazywał drogę do Boga oraz prosił, aby - nie bacząc na trudne czasy - nie zapominali, że w życiu "zło należy dobrem zwyciężać".
Ksiądz Jerzy jest męczennikiem za wiarę - został zamordowany przez funkcjonariuszy SB w 1984 r.

Uroczystość beatyfikacyjna odbędzie się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Bezpośrednio po beatyfikacji relikwie ...
admin1 dnia czerwca 03 2010 12:04:03
Czytaj więcej · 486 czytań · Drukuj
test
Boże Ciało
Uroczystość Bożego Ciała to święto, którego celem jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu czci należnej i uwielbienia, podziękowanie za łaski płynące przez ten Sakrament, wreszcie przebłaganie Go za zniewagi tegoż Sakramentu.

W tym dniu budujemy ołtarze i dekorujemy trasę. Po przyjęciu Słowa i Boskiego Pokarmu idziemy wraz z innymi w procesji za Chrystusem, niesionym uroczyście wśród śpiewu pieśni eucharystycznych.

Dzień ten jest dla nas okazją do osobistego wyznania wiary. Z naszego kościoła procesja ruszy po Mszy św. ...

admin1 dnia maja 31 2010 11:30:33
Czytaj więcej · 529 czytań · Drukuj
test
Niedziela Trójcy Świętej, 30.05.2010, ODPUST PARAFIALNY
Bóg objawił nam, że jest Trójcą, a objawienie to ma posłużyć do naszego zbawienia.
Wszystko to, czego dokonuje Bóg, jest dziełem Trójcy. Nigdy Ojciec nie działa bez Syna i bez Ducha, chociaż każda z Osób działa na swój sposób. Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi dzieło odkupienia, a Duchowi dzieło uświęcenia. Z miłości Ojca wszystko się stało, przez Syna zostaliśmy obdarowani łaską i miłością Ojca, a Duch Święty sprawia, że to obdarowanie łaską i miłością osiąga cel, którym jest uświęcenie człowieka i doprowadzenie go do wiecznej wspólnoty z Ojcem.

Dzisiaj też obchodzimy odpust parafialny, święto patronalne naszego kościoła, jakby imieniny parafii.
Odpust parafialny to szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. Dla przypomnienia...

admin1 dnia maja 28 2010 15:48:26
Czytaj więcej · 518 czytań · Drukuj
test
Bierzmowanie
W czwartek 27 maja w kościele pw. Narodzenia NMP w Bodzanowicach ks. Bp Ordynariusz Opolski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z dekanatu Gorzów Śl., w tym także 43 naszym młodym parafianom z trzecich klas Gimnazjum w Gorzowie.
Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
admin1 dnia maja 25 2010 10:02:54
Czytaj więcej · 548 czytań · Drukuj
test
Zaproszenie do Lednicy

Zapraszamy na XIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na polach lednickich, które odbędzie się 5 czerwca br.
Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie "Kobieta - dar i tajemnica". Szczegółowe informacje są podane na stronie internetowej www.lednica2000.pl.
Na spotkanie można się wybrać indywidualnie, ale lepiej uczynić to w grupie.
Zapisy przyjmuje m.in. kancelaria parafialna przy kościele Bożego Ciała w Oleśnie (tel. 34 3582070), ale też Siostra Radosława przy katedrze w Opolu (77 4411198).
Wyjazd nastąpi autobusem.
To już ostatni dzwonek, aby się załapać na wyjazd grupowy. Program ...

admin1 dnia maja 24 2010 20:27:14
Czytaj więcej · 495 czytań · Drukuj
test
Święto NMP Matki Kościoła

W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi święto NMP Matki Kościoła. Zostało ono wprowadzone - za zgodą Pawła VI - do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski, który też włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami".
Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
W święto NMP Matki Kościoła jest obchodzony diecezjalny dzień modlitw rolników o dobre urodzaje i ...
admin1 dnia maja 21 2010 10:11:02
Czytaj więcej · 483 czytań · Drukuj
test
Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 23.05.2010
W uroczystość Zesłania Ducha Św. wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku.
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).

Zesłanie Ducha Św. nieraz uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa wraz z narodem wybranym w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów. Kościół pierwotny po wniebowstąpieniu Chrystusa jest ...
admin1 dnia maja 20 2010 16:42:56
Czytaj więcej · 422 czytań · Drukuj
test
Święcenia kapłańskie w naszej Diecezji

W sobotę 22 maja przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego odbyły się w naszej Diecezji święcenia kapłańskie.
W tym dniu w kościele katedralnym w Opolu dziewięciu diakonów przez obrzęd włożenia rąk przyjęło sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

Święcenia kapłańskie są dla nas najpierw powodem do okazania Bogu naszej wdzięczności za każde powołanie.
Pragniemy więc Bogu dziękować za to, że pozwala ciągle nowym młodym ludziom podejmować kapłańską służbę.
Prośmy też w ich intencji, a zwłaszcza o to, by byli zawsze świadomi wielkiego obdarowania łaską kapłaństwa i wynikającego zeń zobowiązania do służby Bogu i ludziom.

admin1 dnia maja 17 2010 16:02:11
Czytaj więcej · 2265 czytań · Drukuj
test
Wniebowstąpienie Pańskie, 16.05.2010
Według tradycji uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa przypadała w ubiegły czwartek, ale ze względów duszpasterskich została przeniesiona na dzisiejszą niedzielę.
Święto to przypomina, że Jezus po swym zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni ukazywał się swoim uczniom, dając im dowód, że żyje, po czym wyprowadził ich na Górę Oliwną, «uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu» (Dz 1, 9).

Odkupiciel, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, otwiera nam na nowo drogę do błogosławionej ojczyzny, nie po to jednak, by nas oddalić od historii, lecz by dać nam nadzieję i wytchnienie w drodze.

(Z rozważania Jana Pawła II przed modlitwą "Anioł Pański")

admin1 dnia maja 15 2010 09:28:32
Czytaj więcej · 498 czytań · Drukuj
test
Nowenna do Ducha Świętego
Na 9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół rozpoczyna modlić się nowenną. Nazwa "nowenna" pochodzi od łacińskiego słowa novem - dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy.
Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Trzecia Osoba Boska została jakby w dzisiejszych czasach odstawiona na drugi plan, a przecież w rzeczywistości nic nie możemy bez Ducha Świętego uczynić, jak podaje Pismo: „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus”.

admin1 dnia maja 13 2010 09:01:01
Czytaj więcej · 445 czytań · Drukuj
test
Nabożeństwa fatimskie

Nabożeństwa fatimskie odprawiane w wielu parafiach i ośrodkach religijnych są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku
w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

Nabożeństwo Fatimskie nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie, które miały miejsce od 13 maja do 13 października 1917 roku. Tak jak Maryja objawiała się przez kolejne sześć miesięcy, od maja do października, tak
i wierni gromadzą się w kościele, każdego 13 dnia z tych miesięcy.
admin1 dnia maja 10 2010 11:59:48
Czytaj więcej · 562 czytań · Drukuj
test