Zaloguj
Parafia
Jak liczna jest nasza parafia ?
Wg danych z kolędy 2015/2016


Nie jest żadnym odkryciem, że liczba naszych parafian w ostatnich latach znacznie się zmniejszyła. Ile osób (katolików) liczy nasza parafia? Nie chodzi o to, ile jest zameldowanych, ale ilu faktycznie mieszka na terenie parafii. W czasie tegorocznej kolędy policzyliśmy, ile osób nas przyjęło w swoich domach. Liczyliśmy jako parafian młodzież studiującą, choć nie byli akurat w domach, ale już nie tych naszych parafian, którzy praktycznie mieszkają i pracują na stałe poza parafią, choć są tu jeszcze tu zameldowani i zwłaszcza w czasie świat odwiedzają swoje rodzinne strony. Poniżej, dla informacji, przekazujemy te dane z kolędy:

Tęczynów, Nowa Wieś : 96; Zofiówka, Szczotki, Strugi, Libiąż, ul. Byczyńska do Armagoru: 170; Budzów: 114; Pakoszów: 43; Pawłowice wioska: 166; Pawłowice Brody, Dziesiątki, kolonia przy drodze: 33; Więckowice Nowe: 129; Więckowice Stare: 86; Morgi: 34; Leśniki: 13; Karłów: 24, Karpaty: 24; Dębina: 82; ul. Sportowa, Kwiatowa, Kolorowa, Ogrodowa: 150; ul. Piłsudskiego: 79; ul. Miarki, Sienkiewicza, ks. Olszoka 51; ul. Mickiewicza, Morcinka, Tylna, Lompy: 45; Golska, Jabłonkowa: 32; ul. Kluczborska: 103, Zielona, Pieloka, Skłodowskiej: 58; Polna, Moniuszki: 35; Wojska Polskiego, Stalmacha: 106; Byczyńska od Armagoru:, Młyńska: 49; Chopina, blok I: 31; Chopina, blok II: 35, Chopina, Makowa: 82, Powstańców, Stawowa, Krasickiego: 66, Gorzołki, Słowackiego, Złota, Parkowa: 30, Piaskowa: 17; Rynek, ul. Mała: 54; Kościelna: 34.

Według podziału administracyjnego większość okolicznych wiosek zostało włączone do miasta, tym niemniej licząc po staremu, osobno wioski i osobno sam Gorzów, wyszło, że parafia nasza liczy na dziś 2071 osób, w tym Gorzów 1057 osób, wioski 1014 osób (porównaj z danymi z kolędy w 2010 r. patrz: niżej).
Jeden też fakt jest bezsporny: większość parafian to ludzie starsi i ta tendencja stale się pogłębia.


***

Parafia gorzowska jest jedną z najbardziej rozległych w całej diecezji. Należy do niej Gorzów Śl. oraz 16 okolicznych wiosek i kolonii.

Poniżej podane są ich nazwy ( w kolejności alfabetycznej), odległość w kilometrach od kościoła w Gorzowie oraz ilość zamieszkałych tam katolików (dane z kolędy 2009/2010) :

Bieda,  5 – 6
Brody, 3 – 12
Budzów, 5 – 126
Dębina, 5 – 98
Dziesiątki, 4 – 36
Karłów, 3 – 42
Leśniki, 3 – 10
Libiąż, 3 – 46
Morgi, 5 – 39
Nowa Wieś, 4 – 70
Pakoszów, 7 – 61
Pawłowice, 5 – 248
Szczotki, Strugi, 5 – 62
Tęczynów, 5 – 72
Więckowice Nowe, 3 – 138
Więckowice Stare, 3 – 78
Zofiówka, 3 – 56

Według danych z kolędy, z początkiem 2010 roku parafia liczyła 2520 katolików (Gorzów 1320, wioski 1200).


***

Parafia to wspólnota wiernych na czele ze swym Proboszczem, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze czy rezydenci. Jak mieszkają wierni, gdzie żyją - pokazują to zdjęcia wykonane z wieży kościoła parafialnego w kwietniu 2011 r.
Gr. parokia, łac. parochia od gr. parokein = mieszkać obok

100_4115_t1.jpg   100_4116_t1.jpg   100_4119a_t1.jpg   100_4120_t1.jpg  

100_4121_t1.jpg   100_4122_t1.jpg   100_4130_t1.jpg   100_4131_t1.jpg  

100_4132_t1.jpg   100_4135_t1.jpg   100_4136_t1.jpg   100_4150_t1.jpg  

SPECYFIKA PARAFII GORZOWSKIEJ


Specyficzne jest położenie terytorialne parafii. Znajduje się ona na samym krańcu opolskiej diecezji i jako taka graniczy bezpośrednio aż z dwoma diecezjami: kaliską i częstochowską. Nawet więcej, tu,w tym miejscu, spotykają się, graniczą i łączą 3 ogromne metropolie kościelne: archidiecezja śląska, częstochowska i poznańska.

Cechą charakterystyczną jest rozdrobnienie terytorialne; na parafię składa się nie tylko Gorzów Śl., ale aż 16 wiosek, przysiółków i kolonii. Niektóre z nich (kolonie domków w polu, w lesie) są bardzo małe, liczą po kilka rodzin, ale mają swoją własną historyczną nazwę. Po wojnie niektóre wioski zostały administracyjnie włączone do Gorzowa. Miało to swój sens, ponieważ prawa miejskie w latach 60-tych mogły zachować tylko te miejscowości, które liczyły przynajmniej 3 tys. mieszkańców. Sam Gorzów tyle nie miał, więc sprawę rozstrzygnięto po prostu przez przesunięcie tabliczek z nazwą „Gorzów Śl.” o kilka km dalej.

Nasz teren jest raczej rzadko zaludniony. Według danych statystycznych gmina gorzowska zajmuje w województwie opolskim bodaj pierwsze miejsce gdy chodzi o najniższą gęstość zaludnienia: przypada tu zaledwie 2 mieszkańców na km kwadratowy. Za to mamy coś, o czym inni tylko marzą: przestrzeń, lasy, pola, łąki, rzekę Prosnę...

W sumie faktycznie parafia liczy ok. 2500 katolików, choć oczywiście administracyjnie jest tu więcej mieszkańców. Wielu naszych parafian wyjechało za pracą za granicę (Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy), jednak nadal zameldowanych jest w Gorzowie. Praktycznie przebywają na stałe tam, gdzie ich praca. Dla naszej młodzieży niestety nie ma na miejscu ani pracy ani mieszkań.

Parafia starzeje się. Od wielu lat więcej jest zgonów niż urodzeń. Jeszcze niedawno na terenie parafii były aż 4 szkoły podstawowe pełne dzieci. Dziś jest jedna, i to łącząca dzieci z kilku sąsiednich parafii...

W parafii jednak dzieci nie brakuje: mamy w Gorzowie oprócz zbiorczej szkoły podstawowej oraz gimnazjum, w którym uczą się wszystkie dzieci z całej gminy gorzowskiej, także szkołę średnią, do której uczęszcza młodzież z 3 diecezji: opolskiej, częstochowskiej i kaliskiej.

Parafia nasza zapewnia im opiekę duszpasterską: dzieci i młodzież ma po dwie godziny katechezy w tygodniu, co roku organizujemy dla nich szkolne rekolekcje. Przy okazji: słowa podziękowania dla dyrekcji wszystkich szkół gorzowskich za wzorcową wręcz współpracę w tym przedsięwzięciu...

Plusy i minusy parafii

Łatwiej mówić zawsze o plusach:

- cieszy nienajgorszy udział w niedzielnych nabożeństwach: ok. 60 % parafian uczestniczy we Mszy św. niedzielnej. Mogłoby oczywiście być lepiej, ale trzeba wspomnieć tu o dużym rozbiciu terytorialnym parafii, wielu starszych parafian ma bardzo daleko do kościoła, nie wszyscy mają samochody...

- grupy w parafii: Rada Duszpasterska, Caritas, chór, orkiestra, Róże różańcowe, Świecka Rodzina Franciszkańska, oczywiście ministranci, lektorzy, marianki, schola, zespół muzyczny…

- wspomnieć należy o stałych charytatywnych akcjach organizowanych w parafii np. festynach i zabawach charytatywnych, wzorcowym rozdawnictwie darów, o nowoczesnej kuchni szkolnej urządzanej w szkole dzięki kontaktom parafii ze sponsorami ze Szwajcarii…

- bardzo dobrze działa biblioteka parafialna, jak na dzisiejsze czasy kryzysu czytelnictwa ma wielu czytelników i posiada bardzo bogaty księgozbiór, także dzięki współpracy z diecezjalnym Caritasem…

Minusy:

- jest wiele akcji, pomysłów, grup, ale zawsze za mało ludzi – często ci sami ludzie są w Radzie, w Caritasie, w chórze, zazwyczaj starsi; jakaś niemożność, brak chęci (?), zaangażowania.... jakby to nie była moja parafia, moje miasto, moja sprawa…

- rozdrobnienie terytorialne parafii, trudności w dotarciu do kościoła z wiosek

- brak pracy na miejscu, bezrobocie, ale to jest problem natury ogólnej.

Opracowano: luty 2010DOROCZNE SPRAWOZDANIA Z ŻYCIA RELIGIJNEGO PARAFII
przedstawiane w ostatnim dniu danego roku kalendarzowegoSprawozdanie za rok 2019

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 27 (w ub. roku było tyle samo)
pogrzeby: 32 (było 37)
śluby: 10 (12)
I komunia św.: 4 (39)
bierzmowanie: 30 (21)
odwiedziny chorych : ok. 300 razy w ciągu roku
ilość rozdanych komunii św.: ok. 50 tys.

2. Podziękowania za posługę w parafii

Bóg zapłać organistkom, szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, ministrantom, lektorom, chórowi, orkiestrze z ich dyrygentami, mariankom, scholce, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, Caritasowi, pielęgniarkom Stacji Opieki, wykonawcom dekoracji w kościele i bukietów z kwiatów, p. Adeli, za troskę o kwiaty przy kościele, p. Barbarze prowadzącej Bibliotekę Parafialną, p. Klarze prowadzącej księgowość parafii. Za dar modlitwy: Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, grupie modlitewnej. Bóg zapłać parafianom, którzy przychodzili sprzątać kościół, podziękowanie za wszelką pomoc w pracach prowadzonych przy kościele, często za zwykłe „Bóg zapłać”, za ofiarność, podziękowanie wszystkim za wszystko.

3. Sprawy duszpasterskie

Z wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy: rekolekcje, adoracje Najśw. Sakramentu, Msze św. szkolne, spotkania z młodzieżą przed bierzmowaniem i pierwszą komunią św., z ministrantami, mariankami, scholką, pielgrzymki, nabożeństwa fatimskie, orszak Trzech Króli, dożynki parafialne i diecezjalne, koncerty religijne, festiwal piosenki religijnej „Barka 2019”, akcje charytatywne, codzienna Eucharystia, katecheza, udzielanie sakramentów św., kazania niedzielne, świąteczne, w tygodniu, nabożeństwa okolicznościowe, nawiedzenie figury św. Michała Archanioła, pogrzeby, śluby, chrzty, spowiedź, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Ekumeniczny, Tydzień Miłosierdzia, Misyjny, Dni Krzyżowe, poświęcenie kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Pawłowicach, poświęcenie i oficjalne otwarcie Domu dziennej pomocy dla seniorów, odwiedzana licznie strona internetowa parafii, biblioteka parafialna, parafialna gazetka.

4. Sprawy gospodarcze

Głównym problemem tego roku były obie wieże naszej świątyni wymagające poważnego remontu. Pilnej interwencji wymagała przede wszystkim mniejsza wieża która groziła wręcz zawaleniem. Z Bożą pomocą i dzięki ludzkiej pracy i ofiarom parafian odbudowano ją praktycznie całą od zera na nowo. Prawie wszystko z zewnątrz i z wewnątrz jest tam nowe. Większość prac przy wieży wykonano siłami naszych parafian, zazwyczaj za zwyczajne „Bóg zapłać”. Stąd koszty jej odbudowania były duże, ale nie były aż tak astronomiczne.
Od sierpnia trwały prace przy drugiej wieży. I tu całą górną część wieży, od muru wzwyż, wymieniono w dużej mierze od nowa, wzmacniając znajdujące się tam legary będące w lepszym stanie, nowymi i obudową stalową. Nowy jest krzyż, pozłocono kulę, nowe jest odeskowanie i pokrycie blachą.
I trzeba powiedzieć to dziś otwarcie: bez zaangażowania p. Piotra, tych prac byśmy nie dokonali. Jego codzienna obecność na budowie, przewodzenie tym pracom, zakup wszystkich potrzebnych materiałów, poszukiwanie wykonawców, załatwianie spraw w urzędach, odwiedzanie tych parafii, gdzie podobne prace przy wieżach były wykonywane, przywóz materiałów, jazda do dalekiego Brzeska z kulami do renowacji, właściwie wszystko od początku do końca – to jego zasługa. I za to wszystko – ani grosza. To na większą chwałę Boga, powiedział. Jako proboszcz, jako parafia jesteśmy wszyscy wielkimi dłużnikami p. Piotra. Niech Bóg za to wszystko hojnie mu wynagrodzi. I podziękowanie dla p. Jana. Był za każde zawołanie. Mimo dosyć młodego wieku okazał się niezwykle fachowy, sprawny, uczynny. Bóg zapłać za taką postawę.
Rusztowania przy wieży jednak pozostaną. Przynajmniej do późnej wiosny. Trzeba nam podjąć zadanie renowacji murów wieży, zwłaszcza od strony zachodniej. Niestety całe połacie muru, gzymsów, rozsypują się w rękach. To wszystko trzeba wykuć i odbudować na nowo. Cegły w latach budowy w dużej części wypalano na miejscu, nie są z najwyższej półki, są kruche, wapienne fugi nasiąkły wodą; to kolejna żmudna i trudna praca, którą trzeba wykonać.
Pozostaje prośba serdeczna o dalszą troskę o nasz kościół i o ofiarność w drugie niedziele miesiąca w przyszłym roku. Za tę ofiarność Bóg zapłać! I za ofiary składane indywidualnie na parafialne konto remontowe w B.S. w Gorzowie. Tych ofiar było dużo, z parafii i spoza parafii. Dla przykładu: wpłata dawnego naszego ministranta, który już dawno tu nie mieszka: 10.000 zł, albo rodzina, która wpłacała co miesiąc przez cały rok po 30 zł. To są wspaniałe dary. Jeśli ofiarodawcy przeczytają na stronie internetowej parafii to, co teraz tu mówię, bo doroczne sprawozdania zawsze tam umieszczamy (patrz: zakładka Parafia), niech przyjmą te słowa naszej ogromnej wdzięczności, podziękowania i zapewnienie o modlitwie. W styczniu, w końcowym rozliczeniu z wykonawcami, pewnie trzeba nam wziąć kredyt z banku, ale to w przyszłym roku. Ten rok kończymy jako parafia bez żadnego długu. Na dziś Panu Bogu, Bożej Opatrzności dziękujemy z całego serca i wszystkim wykonawcom i ofiarodawcom – Bóg zapłać serdeczne. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać. Mówili mądrzy starzy ludzie, może warto to zapamiętać, że Pan Bóg jeszcze nigdy nikomu nie dał się prześcignąć w hojności.

Podpisał: Ks. ProboszczSprawozdanie za rok 2018

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 28 (w ub. roku było 44)
pogrzeby: 37 (było 41)
śluby: 12 (23)
I komunia św.: 39 (47)
bierzmowanie: 21 (41)
odwiedziny chorych : ok. 300 razy w ciągu roku
ilość rozdanych komunii św.: ok. 50 tys.

2. Podziękowania za posługę w parafii

Bóg zapłać organistkom, szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, ministrantom, lektorom, chórowi, orkiestrze z ich dyrygentami, mariankom, scholce, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Caritasowi, pielęgniarkom Stacji Opieki Caritas, wykonawcom pięknych dekoracji w kościele i pięknych bukietów z kwiatów, p. Adeli, za troskę o kwiaty przy kościele, p. Barbarze prowadzącej Bibliotekę Parafialną, p. Klarze prowadzącej księgowość parafii. Za dar modlitwy: Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, grupie modlitewnej. Bóg zapłać parafianom, którzy przychodzili sprzątać kościół, podziękowanie za wszelką pomoc w pracach prowadzonych przy kościele, często za zwykłe „Bóg zapłać”, za ofiarność, podziękowanie wszystkim za wszystko.

3. Sprawy duszpasterskie

Z wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy: rekolekcje, adoracje Najświętszego Sakramentu, Msze św. szkolne, spotkania z młodzieżą przed bierzmowaniem i pierwszą komunią św., z ministrantami, mariankami, scholką, pielgrzymki, nabożeństwa fatimskie, dożynki, koncerty religijne, akcje charytatywne, codzienna Eucharystia, katecheza, udzielanie sakramentów św., kazania, nabożeństwa okolicznościowe, pogrzeby, śluby, chrzty, spowiedź, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Ekumeniczny, Tydzień Miłosierdzia, Misyjny, Dni Krzyżowe, Orszak Trzech Króli, strona internetowa.

4. Sprawy gospodarcze


Głównym problemem są wieże naszej świątyni wymagające pilnej interwencji. Kiedy wichura zerwała skorodowany krzyż z wieży wydawało się, że wystarczy zrobić i zamontować nowy krzyż. Zrobiliśmy to, ale niestety nie było go już do czego umocować. Wykonawca z firmy alpinistycznej stwierdził, że górna część wieży się chwieje. Naruszona, zniszczona okazała się być duża część konstrukcji wieży. Trzeba wzmocnić i wymienić legary, murłaty, tzw. „króla”, nowe odeskowanie, nowy krzyż. Dokonano też oględzin drugiej, mniejszej wieży. Opatrznościowo, bo mogłoby być nieszczęście: konstrukcja tej wieży to jedno wielkie próchno, proszek i to w newralgicznych miejscach, na wiązaniach, spojeniach. Któryś z konstruktorów powiedział wprost: macie szczęście, że się wieża nie zawaliła. W tej sytuacji wszystko inne oczywiście musiało iść na bok. Rozpoczęliśmy natychmiastową rozbiórkę wieży i odbudowywanie jej na nowo. Prace zresztą nadal trwają. Byli i są wykonawcy z zewnątrz, ale przede wszystkim jest to praca naszych parafian. Różni, zostawmy w tej chwili kto, to Bogu wiadome, ale nie mogę dziś nie powiedzieć tego, że za tym wszystkim stoi jedna osoba, nasz parafianin, p. Piotr. Jest jeszcze druga, p. Jan. I co nie do pomyślenia w naszych czasach: ogromna część prac przez naszych parafian wykonywana jest społecznie, za darmo, na chwałę Bożą.
Koszty remontu są oczywiście ogromne. Firmy z zewnątrz biorą solidne wynagrodzenie. Za wszystko. Materiał budowlany, drewno, miedź, rusztowania – to są też ogromne pieniądze. Jednak darem Bożej Opatrzności i dowodem ofiarności parafian jest to, że nie mamy długu.
W każdą drugą niedzielę miesiąca prosimy o specjalne ofiary. Podane jest konto w B.S. w Gorzowie, konto remontowe parafii. Za ofiary składane w kościele, za ofiary indywidulne i zbiorowe wpłacane wprost do banku na konto parafii – serdeczne Bóg zapłać. Za wszelką pomoc i ofiarność: serdeczne Bóg zapłać.
Prace przy mniejszej wieży trwają, została ta większa.
Za zrozumienie, za odpowiedzialność za kościół, za ofiarność, wszystkim za wszystko Bóg zapłać.

Podpisał: Ks. ProboszczSprawozdanie za rok 2017

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 44 (w ub. roku było 21)
pogrzeby: 41 (było 35)
śluby: 23 (było 19)
I komunia św.: 47 (było 27) dzieci
bierzmowanie: 41 (było 40)
odwiedziny chorych: ok. 300 razy w ciągu roku
ilość rozdanych komunii św.: ok. 50 tys.

2. Podziękowania za posługę w parafii

Bóg zapłać wszystkim. Organistkom, szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, ministrantom, lektorom, chórowi, orkiestrze z ich dyrygentami, mariankom, scholce, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Caritasowi, pielęgniarkom Stacji Opieki Caritas, wykonawcom pięknych, bardzo pięknych, okolicznościowych dekoracji i bukietów z kwiatów w kościele, p. Adeli, za pracę przy kościele, p. Barbarze prowadzącej Bibliotekę Parafialną, p. Klarze prowadzącej księgowość parafii. Za dar modlitwy: Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, grupie modlitewnej. Bóg zapłać parafianom, którzy przychodzili sprzątać kościół, podziękowanie za wszelką pomoc w pracach prowadzonych przy kościele, prowadzoną często za zwykłe „Bóg zapłać”, za ofiarność, podziękowanie wszystkim za wszystko.

3. Sprawy duszpasterskie

Z wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy: rekolekcje, adoracje Najśw. Sakramentu, Msze św. szkolne, bierzmowanie, spotkania przed bierzmowaniem i pierwszą komunią św., z ministrantami, mariankami, scholką, pielgrzymki, nabożeństwa fatimskie, dożynki, koncerty religijne, akcje charytatywne, codzienna Eucharystia, katecheza, udzielanie sakramentów św., kazania, nabożeństwa okolicznościowe, pogrzeby, śluby, chrzty, spowiedź, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Ekumeniczny, Tydzień Miłosierdzia, Misyjny, Dni Krzyżowe, na bieżąco prowadzona strona internetowej parafii, przypomnę adres: www.parafiagorzow.pl., aktywna działalność biblioteki parafialnej, regularnie wydawana parafialna gazetka.

4. Sprawy gospodarcze

Dzięki ofiarności parafian, mogliśmy dokonać pewnych inwestycji w parafii. Z tych ważniejszych: przy kościele powstała nowoczesna toaleta, to potrzebna i ważna rzecz, także tablice informacyjne w kościele i dzwonnicy, nowe stroje dla służby liturgicznej, renowacja krzyża przed kościołem i renowacja kaplicy na cmentarzu w Budzowie, ogrodzenie tamtejszego cmentarza, cmentarz przypisany jest parafii, nowy krzyż na wieży kościoła, okresowe konieczne przeglądy i konserwacje organów, pieca, sprzętu gaśniczego i inne bieżące naprawy i inwestycje. Bóg zapłać wszystkim za ofiarność. Bóg zapłać Radzie Parafialnej za pomoc i zaangażowanie. Podziękowanie wszystkim za wszystko.

Nie wszystko udało się zrealizować, na dobrych fachowców trzeba czekać dziś długo, nawet bardzo długo. Wydaje się też, że jakiekolwiek prace trzeba będzie odłożyć, ponieważ, przykre to, ale prawdziwe, grozi nam katastrofa budowlana. Wyszło to po wichurze. Przyjechał podnośnik, miał być założony nowy krzyż na wieży, zrobiony na wzór poprzedniego i okazało się, że jest to niemożliwe. Cała górna część wieży się po prostu chwieje. Konstrukcja pod blachą jest niestabilna, od wewnątrz wieży tego nie można stwierdzić, prawdopodobnie jednak jest ona bardzo zniszczona i nie jest w stanie ani utrzymać krzyża ani sama w sobie dłużej funkcjonować. Założyliśmy na wieży co prawda bardzo prosty, lekki krzyż, ale trzeba niestety podjąć się zadania rozebrania górnej części wieży i zrekonstruowania jej na nowo. To na dziś najważniejsze, bardzo trudne zadanie. Oby Bóg błogosławił tej pracy. I oby udało się tego dokonać. Bardzo liczymy tu na kompetentnych naszych parafian i na poczucie odpowiedzialności parafian za kościół. Waszemu proboszczowi pozostaje tylko prośba o szczególną ofiarność wszystkich parafian w drugie niedziele miesiąca. Nie uciekniemy przed tą sprawą. Nasze ludzkie starania niech Bóg pobłogosławi. O modlitwę w tej intencji proszę dziś was wszystkich.
Z innych spraw, dobrych, wygląda na to, że w parafii powstanie w przyszłym roku, w dawnym klasztorze, nowoczesny wielozadaniowy ośrodek Caritasu: ośrodek rehabilitacyjny, dom dziennego pobytu dla osób starszych i oczywiście Stacja Opieki. Budowana jest także kaplica pod wezwaniem św. Jana Pawła II przy powstającym Domu Seniora w Pawłowicach. W jakiś sposób parafia w tych przedsięwzięciach będzie uczestniczyć.

Podpisał: Ks. ProboszczSprawozdanie za rok 2016

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 21 (w ub. roku było 27)
pogrzeby: 35 (było 30)
śluby: 19 (było 19)
I komunia św.: 27 (było 32) dzieci
bierzmowanie: 40 (było 42)
odwiedziny chorych : ok. 300 razy w ciągu roku
ilość rozdanych komunii św. : ok. 50 tys.

2. Podziękowania za posługę w parafii

Darem Bożej Opatrzności jest to, że wielu parafian angażuje się w funkcjonowanie parafii i to na zasadzie pełnego wolontariatu. Jest zakrystianin, są katechetki, ma kto się zajmować bielizną kościelną, kwiatami w kościele, dekoracjami, gablotkami, ministrantami i do sprzątania kościoła chyba coraz więcej przychodzi.
Za wszelką pomoc z całego serca: Bóg zapłać. Bóg zapłać wszystkim. Organistkom, szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, ministrantom, lektorom, chórowi, orkiestrze z ich dyrygentami, mariankom, dzieciom ze scholki, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Caritasowi, pielęgniarkom Stacji Opieki Caritas, p. Adeli, za piękne kwiaty przy kościele, p. Barbarze prowadzącej Bibliotekę Parafialną, p. Klarze prowadzącej księgowość parafii. Za dar modlitwy: Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, grupie modlitewnej.
Bóg zapłać parafianom, którzy przychodzili sprzątać kościół, podziękowanie za wszelką pomoc w pracach prowadzonych przy kościele, za ofiarność, podziękowanie wszystkim za wszystko.

3. Sprawy duszpasterskie

Z wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy przede wszystkim ważne wydarzenie – prymicje kapłańskie ks. Mateusza, po tylu latach posuchy, tegoroczne Rekolekcje, czwartkowe i pozostałe adoracje Najśw. Sakramentu, Msze św. szkolne, bierzmowanie w naszym kościele dla młodzieży z całego dekanatu, spotkania z młodzieżą przygotowującej się do bierzmowania, z rodzicami i dziećmi pierwszo-komunijnymi, zbiórki ministrantów, Dzieci Maryi, scholki parafialnej, przyjęcie pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, wycieczki ministrantów, Marianek, pielgrzymkę na Makowe Wzgórze; na Jasną Górę. Wymieńmy nabożeństwa fatimskie, dożynki, festiwal piosenki religijnej w Pawłowicach, koncerty w kościele, akcje charytatywne Caritasu, żywnościowa pomoc dla Seminarium Duchownego w Opolu, za co Rektor przysłał specjalne podziękowanie, i całoroczna normalna praca duszpasterska: Eucharystia, katecheza, udzielanie sakramentów św., kazania, nabożeństwa wielkopostne, majowe, różańcowe, pogrzeby, śluby, chrzty, spowiedź, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Ekumeniczny, Tydzień Miłosierdzia, Misyjny, Dni Krzyżowe. Popularnością cieszy się strona internetowej naszej parafii, przypomnę adres: www.parafiagorzow.pl.
Cieszy względnie duża jest ilość czytelników biblioteki parafialnej choć mogłoby być więcej.
Podkreślić można fakt wydania przez parafię książki ks. Jana Dubiela, proboszcza gorzowskiego sprzed trzystu lat „Nauka Zbawienna”. Może być ona niezwykłą lekturą i bardzo oryginalną pamiątką.

4. Sprawy gospodarcze

Dzięki ofiarności parafian, mogliśmy dokonać pewnych inwestycji w parafii. Przede wszystkim założyliśmy w naszym kościele nowe nagłośnienie, nagłośnienie wysokiej klasy, najlepsze, jakie są dostępne dziś na rynku. To największa inwestycja w naszej świątyni, potrzebna i wręcz konieczna. Wszystko w tej branży ma swój okres trwałości. Wspomnijmy też o pozostałych inwestycjach parafialnych:
- wzbogacono w sposób znaczący wystrój szopki betlejemskiej,
- zakupiono nowe stroje dla służby liturgicznej, ministrantów, Marianek,
- materiały na flagi kościelne,
- olej opałowy do pieca w kościele
- dokupiono nowe szafki w zakrystii ministranckiej
- dokonano wycinki drzew na cmentarzu w Budzowie i pielęgnacji drzewostany przy kościele,
-rozpoczęto budowę nowej toalety przy kościele, odpowiedniej na nasze czasy
- przeprowadzano okresowe konieczne przeglądy i konserwacje organów, pieca, sprzętu gaśniczego i inne bieżące konieczne naprawy.

Bóg zapłać wszystkim za ofiarność. Bóg zapłać Radzie Parafialnej za wszelką pomoc i zaangażowanie. Zachowajmy w parafii kolekty w drugie niedziele miesiąca. Zaniedbać coś jest bardzo łatwo, potem trudno, bardzo trudno się pozbierać. A zatem na końcu starego roku: podziękowanie i prośba: niech nasz kościół, parafia, będzie zadbana, piękna także w tym materialnym wymiarze.

Co w nowym roku? Przede wszystkim kontynuacja budowy toalety, dalej, renowacja prospektu organów w kościele. Ręka konserwatora dotknęła w ostatnich latach wszystkiego. Ołtarze, figury, obrazy, wszystko w naszej świątyni, dosłownie wszystko, zostało odnowione, z wyjątkiem właśnie prospektu, fasady organowej. Wstępnie obiecano rozpoczęcie tej pracy latem przyszłego roku. O ile Bóg pozwoli, byłoby to uwieńczenie i zakończenie prac wszystkich renowacyjnych i konserwatorskich we wnętrzu naszego kościoła. Na przyszłość odkładamy prace we wnętrzu wieży, stan podestów, drabinek jest taki, że wymaga całkowitej wymiany.

Podpisał: Ks. ProboszczSprawozdanie za rok 2015

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 27 (w ub. roku było 26)
pogrzeby: 30 (było 32)
śluby: 19 (było 10)
I komunia św.: 32 (było 34) dzieci
bierzmowanie: 42 (było 46)
odwiedziny chorych : ok. 300 razy w ciągu roku
ilość rozdanych komunii św. : ok. 50 tys.

2. Podziękowania za posługę w parafii

Darem Bożej Opatrzności jest to, że parafianie czynnie angażują się w funkcjonowanie i życie parafii i to na zasadzie pełnego wolontariatu. Jest zakrystianin, są katechetki, ma kto się zajmować bielizną kościelną, kwiatami w kościele, dekoracjami, gablotkami, ministrantami i do sprzątania kościoła jakby coraz więcej nas przychodziło. Obyśmy wszyscy rozumieli, że to jest nasz kościół, nasza parafia, i od nas samych zależy, jak będzie kościół i teren przy kościele wyglądał, jak parafia będzie funkcjonować. I dziękuję wszystkim, że właśnie dzięki wam nasz kościół jest czysty, zadbany, udekorowany, zawsze w świeżych kwiatach.
Za to zaangażowanie i wszelką okazywaną pomoc z całego serca: Bóg zapłać. Bóg zapłać wszystkim. Organistkom, szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, ministrantom, lektorom, chórowi, orkiestrze z ich dyrygentami, mariankom, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Caritasowi, grupie młodzieży przygotowującej i prowadzącej różnorodne nabożeństwa, pielęgniarkom Stacji Opieki Caritas, p. Adeli, za piękne kwiaty przy kościele, p. Barbarze prowadzącej Bibliotekę Parafialną, p. Klarze prowadzącej księgowość parafii. Za dar modlitwy: Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, grupie modlitewnej. Bóg zapłać parafianom, którzy przychodzili sprzątać kościół, podziękowanie za wszelką pomoc w pracach prowadzonych przy kościele, za ofiarność, podziękowanie wszystkim za wszystko.

3. Sprawy duszpasterskie

Z wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy tegoroczne Misje św., przeżyty bardzo uroczyście jubileusz 120-lecia poświęcenia naszej świątyni i tak okazały Festyn Rodzinny przy kościele w dniu jubileuszu, czwartkowe i pozostałe adoracje Najśw. Sakramentu, Msze św. szkolne, bierzmowanie, spotkania z młodzieżą przygotowującej się do bierzmowania, z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi, zbiórki ministrantów i Dzieci Maryi, przyjęcie pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, wycieczki ministrantów, pielgrzymka na Makowe Wzgórze; Wymieńmy nabożeństwa fatimskie, dożynki, festiwal piosenki religijnej w Pawłowicach, akcje charytatywne parafialnego Caritasu, akcja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, żywnościowa pomoc dla Seminarium Duchownego w Opolu, za co Rektor przysłał specjalne podziękowanie, i całoroczna normalna praca duszpasterska: Eucharystia, katecheza, udzielanie sakramentów św., kazania, nabożeństwa wielkopostne, majowe, różańcowe, pogrzeby, śluby, chrzty, spowiedź, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Ekumeniczny, Tydzień Miłosierdzia, Misyjny, Dni Krzyżowe. Popularnością cieszy się strona internetowej naszej parafii, przypomnę adres: parafia.gorzow.pl. Cieszy względnie duża ilość czytelników biblioteki parafialnej, choć mogłoby być więcej.
Pod koniec roku upłynęła 5-letnia kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej i odbyły się wybory na nową kadencję.
Aktualnie przeżywamy w Kościele Rok Święty Miłosierdzia, po drugie, w r. 2016 przypada jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski, po trzecie w Krakowie w końcu lipca przyszłego roku odbędą się „Światowe Dni Młodzieży” z udziałem Papieża Franciszka. Na pewno są to wspaniałe okazje do umocnienia i zamanifestowania swojej wiary.

4. Sprawy gospodarcze

To nie był rok szczególnych prac przy kościele. Głównym problemem parafii było spłacenie zaciągniętego kredytu za ubiegłoroczne prace w kościele i przy kościele. Poszliśmy wtedy niejako za ciosem, korzystając z usług firm i ciężkiego sprzętu budowlanego. Dokonano radykalnej przebudowy terenu przykościelnego, dokończono prace renowacyjne w kościele. Były to duże prace, stąd wynikła potrzeba wzięcia kredytu. Dzięki Bożej Opatrzności i ofiarności wiernych wszystko skończyło się dobrze. Dziś jesteśmy na czysto. Pierwszy kredyt uregulowała dotacja. Drugi parafialny został ostatecznie spłacony w grudniu. Podziękowanie serdeczne za wszystkie ofiary, te składane szczególnie w drugie niedziele miesiąca. Dzięki tej ofiarności mogliśmy nie tylko spłacić kredyt, ale nawet dokonać przy okazji pewnych inwestycji parafialnych. M.in. wzbogacono znacznie wystrój szopki betlejemskiej i dekoracji Bożego Grobu, zaimpregnowano mury ogrodzenia przy kościele, organy otrzymały nowe nagłośnienie, zakupiono samobieżną kosiarkę, w zakrystii ministranckiej zamontowano nowe szafki.

W czasie ostatniego grudniowego spotkania Rada wnioskowała o zachowanie w naszej parafii zwyczaju drugich niedziel miesiąca, tych kolekt zbieranych przez Radę Parafialną.

W czasie spotkania zwrócono między innymi uwagę na fakt, że np. krzyż na wieży jest pochylony, skrzywiony, że wewnątrz wieży drewniane podesty i drabiny są zmurszałe, niebezpieczne, grożą zawaleniem, że niektóre fragmenty murów kościoła są wybrzuszone, "piją" wodę, mogą niedługo odpaść, trzeba się tym zająć, że prospekt organowy w kościele odstaje kolorystyką i wyglądem od pozostałych części kościoła, trzeba z tym coś zrobić, że niektóre drzwi wejściowe w kościele mają ubytki, wymagają poprawek, że dobrze byłoby mieć w kościele toaletę z prawdziwego zdarzenia, z wodą i umywalką. Są też bieżące naprawy, remonty, że trzeba zakupić opał na ogrzewanie w zimie kościoła, że zadaniem proboszcza będzie więc znów prośba o szczególną ofiarność w drugie niedziele miesiąca. No cóż, nawet małe mieszkania i nasze domy wymagają stałej troski, nie inaczej więc, gdy chodzi o tak duży, wielowiekowy obiekt, jakim jest nasza parafialna świątynia. W tym względzie prosimy zatem wszystkich o zrozumienie.

Tyle doroczne sprawozdanie proboszcza. Jest jeszcze sprawozdanie z działalności naszego Parafialnego Zespołu Caritas, następnie rozliczenie finansowe z przychodów i wydatków parafialnych przygotowane przez Parafialną Radę Duszpasterską, na koniec sprawozdanie z działalności biblioteki parafialnej.

Podpisał: Ks. ProboszczSprawozdanie za rok 2014

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 26
pogrzeby: 32
śluby: 10
I komunia św.: 34 dzieci
bierzmowanie: 46
odwiedziny chorych : ok. 300 razy w ciągu roku
ilość rozdanych komunii św. : ok. 50. tys.

2. Podziękowania za posługę w parafii

Przeżyliśmy w tym roku w lipcu przykre wydarzenie – likwidację klasztoru sióstr elżbietanek. Placówki zakonne, jedna po drugiej, są zamykane bo… nie ma powołań. W końcu przyszło to niestety i naszą parafię. Liczniejszy niech będzie nasz udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca – modlimy się wtedy o nowe powołania. I z większym szacunkiem mówmy z młodymi o kapłaństwie, o życiu zakonnym. Bez agresji i złości, jak to robią nasze media. Dziękujmy też Bogu za dar powołania. Mateusz, student teologii, kleryk z naszej parafii, jak Bóg pozwoli, w maju przyjmie święcenia diakonatu. W tym wszystkim pozytywne jest to, że budynek klasztoru nabył Caritas naszej Diecezji i są plany, aby mieściły się tam Stacja Opieki Caritas, Ośrodek Rehabilitacyjny Caritasu i caritasowy Dom Dziennego Pobytu i Opieki dla Osób Starszych.

Niezwykłym darem Bożej Opatrzności jest natomiast to, że parafianie natychmiast podjęli zadania prowadzone dotąd przez siostry, szczególnie przez S. Aldonę, i to na zasadzie wolontariatu. Jest zakrystianin, są katechetki, ma kto się zajmować bielizną kościelną, kwiatami w kościele, dekoracjami, gablotkami, ministrantami i do sprzątania kościoła jakby coraz więcej nas przychodziło. Tylu nas też było, gdy trwała renowacja terenu zielonego przy kościele. Odpowiedź na moje podziękowania była zawsze taka sama: robimy to dla siebie. Jestem bardzo wdzięczny za tę postawę. Z całego serca: Bóg zapłać. Bóg zapłać wszystkim. Organistkom, szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, ministrantom, lektorom, mariankom, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Caritasowi, pielęgniarkom Stacji Opieki Caritas, opiekunce terenu przykościelnego, paniom prowadzącym Bibliotekę Parafialną i księgowość parafii. Za dar modlitwy: Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, grupie modlitewnej. Bóg zapłać parafianom, którzy przychodzili sprzątać kościół, podziękowanie za wszelką pomoc w pracach prowadzonych przy kościele, za ofiarność; podziękowanie wszystkim za wszystko.

3. Sprawy duszpasterskie

Z wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy rekolekcje wielkopostne, adoracje Najśw. Sakramentu, Msze św. szkolne, bierzmowanie, spotkania z młodzieżą przygotowującej się do bierzmowania, z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi, przyjęcie pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, pielgrzymki parafialne do Krakowa, Częstochowy i na Makowe Wzgórze; grupa młodych parafian wzięła udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Wymieńmy nabożeństwa fatimskie, festiwal piosenki religijnej w Pawłowicach z udziałem Eleni, akcje charytatywne parafialnego Caritasu, żywnościową pomoc dla Seminarium Duchownego w Opolu, za co Rektor przysłał specjalne podziękowanie, i całoroczna normalna praca duszpasterska: Eucharystia, katecheza, udzielanie sakramentów św., kazania, nabożeństwa wielkopostne, majowe, różańcowe, pogrzeby, śluby, chrzty, spowiedź, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Miłosierdzia, Tydzień Misyjny, Dni Krzyżowe. Dużą popularnością cieszy się strona internetowa naszej parafii, do wglądu jest ona na placu kościelnym w infokiosku, cieszy duża liczba czytelników w bibliotece parafialnej.

4. Sprawy gospodarcze

To był rok bardzo wielkich i trudnych prac prowadzonych w parafii. Od czasu budowy kościoła były to prawdopodobnie największe prace prowadzone w ciągu jednego roku w naszej parafii. Rewolucyjnej przemiany doznało przede wszystkim całe otoczenie przy kościele. Można tu dużo wymieniać. Cały nowy chodnik wokół kościoła z kostki granitowej, to duży teren - 1500 m kw., kostki, schody i chodniki prowadzące do świątyni, wszystkie schody prowadzące do wejścia do kościoła z granitu, i poręcze ze stali nierdzewnej, podjazdy dla niepełnosprawnych z każdej strony, i nowe stylowe ogrodzenie, i wolnostojąca dzwonnica bramowa z historycznym dzwonem, odwodnienie całego terenu, i likwidacja zsypu na węgiel, infokiosk, niwelacja i oczyszczanie z gruzu, kamieni, korzeni terenów zielonych przy kościele, nawodnienie trawnika, doszły przy tym inne dodatkowe prace, jak to zwykle bywa, wynikające w trakcie, jak chociażby renowacja muru przy kościele od strony ul. Kluczborskiej, pokrycie go płytami granitowymi i wiele jeszcze innych.

Jednocześnie trwały prace renowacyjne we wnętrzu naszego kościoła. Malowano przedsionki, dolne ściany świątyni, wejścia na chór boczny. Konfesjonały oraz drewniane ściany chórów otrzymały nową kolorystykę i ornamenty. Pięknie prezentuje się wprowadzony do kościoła ołtarz M. B. Bolesnej i św. Antoniego przy wejściu do kościoła. Robi wrażenie podświetlony ołtarz główny i ołtarz M. B. Bolesnej.

Została jeszcze jedna, ostatnia już rzecz do zrobienia: prospekt organów, czyli ich ściana zewnętrzna. Gdyby ją odnowić, wtedy wszystko byłoby w naszej świątyni w jednolitej kolorystyce i stylu, w neogotyku, w którym nasza świątynia została zbudowana.

Ale na pewno nie stanie się to tak szybko. Trzeba najpierw spłacić kredyty, które musieliśmy zaciągnąć. Na konto obiecanej dotacji unijnej Bank Sp. w Gorzowie udzielił parafii kredytu w wysokości 190 tys. zł (aby dotację otrzymać, trzeba najpierw za wszystko zapłacić), a że i tak jeszcze brakło, zmuszeni byliśmy wziąć kolejny kredyt w wysokości 90 tys. Kredyt nie jest opłacalny, ale jeśli już przy kościele był ciężki sprzęt budowlany i duże specjalistyczne ekipy wykonawców, to wtedy idzie się za ciosem i tych wykonanych prac już nam nikt nie zabierze.

Podziękowanie serdeczne za wszystkie ofiary, te składane w drugie niedziele miesiąca i za ofiary indywidualne. Bóg zapłać naszej Radzie Parafialnej. I prośba o ofiarność w drugie niedziele miesiąca. Im szybciej spłacimy kredyty, tym mniejsze będą odsetki.

W Nowym Roku nie planujemy żadnych prac w parafii. Trzeba najpierw spłacić kredyty. Nadchodzący rok 2015 będzie jednak rokiem szczególnym. Raz na 10 lat w parafii organizowane są Misje św. Właśnie mija 10 lat od ostatnich Misji. W tym roku nie będzie więc rekolekcji, Misje przeprowadzimy we wrześniu od 12 do 20 września. Jest wtedy cieplej, są dłuższe dni. Poza tym przypada w przyszłym roku jubileusz – 120 lat od poświęcenia naszej świątyni. Trzeba P. Bogu podziękować za dar naszej świątyni i zawczasu pomyśleć, jak ten jubileusz podkreślić i przeżyć. Dobrym terminem na obchody jubileuszu byłaby niedziela po Misjach św., czyli ostatnia niedziela września roku 2015.

Podpisał: Ks. ProboszczSprawozdanie za rok 2013

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 24 (25 w r. ub.)
pogrzeby: 39 (33)
śluby: 10 (19)
I komunia św.: 26 dzieci (26)
bierzmowanie: 45 (42)
odwiedziny chorych: w sumie ok. 300 razy w ciągu roku
komunie św. : ok. 60 000


2. Podziękowania serdeczne:

- S. Aldonie, naszej zakrystiance, katechetce, dekoratorce kościoła, troszczącej się o czystość kościoła i Siostrom Elżbietankom, które wspierają nas swoją modlitwą i cierpieniem -naszym organistkom
-szafarzom pomagającym w rozdawaniu komunii św. i zanoszącym ją chorym
-Służbie Liturgicznej Ołtarza, ministrantom, lektorom, mariankom,
-Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Caritasowi za pracę charytatywną prowadzoną w naszej parafii
- siostrom ze Stacji Opieki Caritas za posługę chorym
-p. Adeli, opiekunce terenu przykościelnego
-p. Barbarze prowadzącej Bibliotekę Parafialną
-p. Klarze prowadzącej księgowość parafii
-za dar modlitwy: Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, grupie modlitewnej
- parafianom, którzy przychodzili sprzątać kościół w czasie swego dyżuru – za zrozumienie, że kościół jest domem modlitwy, że Dom Boży powinien być zawsze zadbany i czysty i że nie można inaczej
-podziękowanie wszystkim za wszelką pomoc w pracach prowadzonych przy naszym kościele
-wszystkim parafianom za ofiarność pozwalającą utrzymać w godziwym stanie naszą świątynię
-podziękowanie składam wszystkim za wszystko.

3. Sprawy duszpasterskie

Z tegorocznych wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy rekolekcje wielkopostne, adoracje Najśw. Sakramentu, czwartkowe Msze św. szkolne, bierzmowanie klas trzecich Gimnazjum, spotkania modlitewno-katechetyczne dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, spotkania z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi, przyjęcie pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, pielgrzymki parafialne do Medjugorje i krajowe do Barda, Międzygórza, Opola - do Seminarium i Katedry, na Makowe Wzgórze; grupa parafian wzięła także udział w pieszej pielgrzymce opolskiej na Jasną Górę. Wymieńmy jeszcze peregrynację relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny, nabożeństwa fatimskie, koncert kolęd, festiwal pieśni religijnych w Pawłowicach z udziałem ks. bp. Antoniego Długosza, żywnościową pomoc dla naszego Seminarium Duchownego w Opolu - Rektor Seminarium przysłał z tej okazji do parafii dziękczynny list, w którym bardzo dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przekazane do Seminarium dary żywnościowe, i oczywiście całoroczna normalna praca duszpasterska: Eucharystia, katecheza, udzielanie sakramentów św., kazania, nabożeństwa wielkopostne, majowe, różańcowe, pogrzeby, śluby, chrzty, spowiedź, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Miłosierdzia, Tydzień Misyjny, Dni Krzyżowe.

Ważnym wydarzeniem religijnym była odbywająca się w naszej parafii peregrynacja obrazu – ikony Chrystusa Króla. Z racji przeżywanego w Kościele Roku Wiary odpowiedzieliśmy w ten sposób na wezwanie jeszcze Ojca św. Benedykta XVI by wiarę swoją wyznawać, celebrować i nią się dzielić. Podziękowanie wszystkim, którzy ikonę Chrystusa Króla przyjęli i w swoim domu odprawili nabożeństwo ku Jego czci.
Wymienić trzeba jeszcze przyjęcie relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny podczas ich peregrynacji w Diecezji Opolskiej.

4. Sprawy gospodarcze

Wymienić należy tu przede wszystkim prowadzone na bieżąco prace renowacyjne i konserwatorskie w naszym kościele. Blasku nabrały ołtarze, obrazy, figury, fragmenty ścian. W tym roku prace konserwacyjne koncentrowały się na renowacji stacji Drogi Krzyżowej – Bóg zapłać serdeczne wszystkim fundatorom tej renowacji. Także Bóg zapłać ofiarodawcom już rozpoczętych prac przy budowie dzwonnicy i rewitalizacji terenu przy kościele. Główne prace prowadzone będą w przyszłym roku. W planach jest nie tylko budowa dzwonnicy, ale także wymiana ogrodzenia, schodów prowadzących do kościoła i chodnika wokół kościoła – z betonu już tak bardzo zmurszałego na kostkę granitową. Ponad połowę kosztów tej inwestycji pokryją uzyskane fundusze unijne. Podziękowanie dla Urzędu Gminy za pilotowanie tej sprawy i parafianom za ofiary indywidualne i zbiorowe wpłacane na konto nazwane „dzwonnicą” jakie otworzyliśmy w Banku Spółdzielczym w Gorzowie. Bóg zapłać wszystkim parafianom za ofiarność okazywaną w drugie niedziele miesiąca.

Z pozostałych inwestycji i prac przy kościele wymienić można jeszcze :
- założenie monitoringu wewnątrz i zewnątrz kościoła
- wymiana zużytej i założenie nowej instalacji piorunochronnej świątyni – uziemienia
- pielęgnacja drzewostanu przy kościele
- zakup i montaż sprzętu gaśniczego
- renowacja i złocenie naczyń liturgicznych, oprawa ksiąg liturgicznych
- naprawa i konserwacja organów oraz pieca olejowego
- i inne drobniejsze na bieżąco prowadzone przy kościele prace remontowe, renowacyjne i zakupy akcesoriów niezbędnych dla funkcjonowaniu parafii.

Podziękować pragnę za ofiary indywidualne oraz składane w drugie niedziele miesiąca. Kolekty te, przeprowadzane przez Radę Parafialną, tworzą parafialny fundusz remontowo–inwestycyjny, dzięki któremu możemy prowadzić te prace oraz podejmować niezbędne inwestycje w naszej parafii. Bóg zapłać Radzie Duszpasterskiej za zaangażowanie.

Troska o świątynię parafialną niech będzie znakiem naszej wiary i miłości do Pana Boga. Wszystko co czynimy, czyńmy na większą chwałę Bożą, pamiętając, że Pan Bóg jeszcze nigdy nikomu nie dał się prześcignąć w hojności…

Osobno jeszcze sprawozdania z działalności naszego Parafialnego Caritasu przygotowane przez przewodniczącą Caritasu, następnie szczegółowe rozliczenie finansowe Rady Parafialnej z tegorocznych przychodów i rozchodów przygotowane przez panią główną księgową parafii, na koniec sprawozdanie z działalności biblioteki parafialnej opracowane przez panią bibliotekarkę.

Warto też wspomnieć o dużym zainteresowaniu parafian i gości naszą stroną internetową, która cieszy się znaczną ilości odwiedzin.

Podpisał: Ks. ProboszczSprawozdanie za rok 2012

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 25 (32 w r. ub.)
pogrzeby: 33 (41)
śluby: 19 (21)
I komunia św.: 26 dzieci (36)
bierzmowanie: 42 (44)
odwiedziny chorych: w sumie ok. 300 razy w ciągu roku
komunie św. : ok. 65 000


2. Podziękowania serdeczne:

- przede wszystkim Siostrze Aldonie, naszej zakrystiance, katechetce, dekoratorce kościoła, troszczącej się o czystość kościoła i wszystkim Siostrom Elżbietankom, które wspierają nas swoją modlitwą i cierpieniem,
- naszym Organistkom,
- Szafarzom pomagającym w rozdawaniu komunii św. i zanoszącym ją do chorych,
- Służbie Liturgicznej Ołtarza, Ministrantom, Lektorom, Mariankom,
- Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Caritasowi za cały ich trud i pracę charytatywną prowadzoną w naszej parafii
- siostrom ze Stacji Opieki Caritas za posługę chorym
- p. Adeli, opiekunce terenu przykościelnego,
- p. Barbarze prowadzącej Bibliotekę Parafialną,
- p. Klarze prowadzącej księgowość parafii
- za dar modlitwy: Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, grupie modlitewnej modlącej się przed poranną Mszą św.
- za pracę tym parafianom, którzy przychodzili sprzątać kościół w czasie swego dyżuru – za zrozumienie, że kościół jest naszym wspólnym domem modlitwy, że Dom Boży powinien być zawsze zadbany i czysty i że nie można inaczej
- podziękowanie wszystkim za wszelką pomoc w pracach prowadzonych przy naszym kościele
- wszystkim parafianom za ofiarność pozwalającą utrzymać w godziwym stanie naszą świątynię
- podziękowanie wszystkim za wszelkie dobro wyświadczone wspólnocie parafialnej.

3. Sprawy duszpasterskie

Z tegorocznych wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy rekolekcje wielkopostne, adoracje Najśw. Sakramentu, czuwania modlitewne dla młodzieży, cotygodniowe czwartkowe Msze św. szkolne dla dzieci, bierzmowanie klas trzecich Gimnazjum i spotkania modlitewno-katechetyczne dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, spotkania z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi, przyjęcie w domach pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, pielgrzymki do Włoch i krajowe do Kalwarii Zebrzydowskiej i na Makowe Wzgórze, nabożeństwa fatimskie, koncert kolęd w kościele oraz festiwal pieśni religijnych w Pawłowicach, żywnościową pomoc dla naszego Seminarium Duchownego w Opolu, przy okazji nadmieniam, że Rektor Seminarium przysłał z tej okazji do parafii dziękczynny list, w którym bardzo dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przekazane do Seminarium dary żywnościowe, i oczywiście całoroczna normalna praca duszpasterska: Eucharystia, katecheza, udzielanie sakramentów św., kazania, nabożeństwa wielkopostne, majowe, różańcowe, pogrzeby, śluby, chrzty, spowiedź, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Miłosierdzia, Tydzień Misyjny, Dni Krzyżowe.

Aktualnie bardzo ważnym wydarzeniem religijnym jest odbywająca się w naszej parafii peregrynacja obrazu – ikony Chrystusa Króla. Z racji przeżywanego w Kościele Roku Wiary odpowiedzieliśmy na wezwanie Ojca św. Benedykta XVI, by wiarę swoją celebrować, dzielić się nią, bo to przecież skarb największy; przyjęcie obrazu to zaproszenie Pana Jezusa do domu, do swojej rodziny. Przebieg peregrynacji zostawiamy parafianom – w końcu dorośli ludzie sami mogą i powinni decydować, uzgadniać pomiędzy sobą i kolejność i sam przebieg peregrynacji. Zachęcamy, by w dniu przyjęcia obrazu zapraszać do domu krewnych, sąsiadów, osoby samotne na wspólną adorację i modlitwę – peregrynacja w ten sposób będzie postępować szybciej, a Rok Wiary, przypominamy, kończy się Uroczystością Chrystusa Króla w przyszłym roku.

4. Sprawy gospodarcze

Z tych ważniejszych prac wymienić należy przede wszystkim prowadzone stale i na bieżąco prace renowacyjne i konserwatorskie. Nowego blasku nabrały ołtarze, obrazy, figury, fragmenty ścian. Życzylibyśmy sobie, aby działo się to szybciej, nie jest to jednak zawsze możliwe, prace konserwatorskie wymagają czasu i cierpliwości, i nie do końca mamy wpływ na tempo tych prac.
Z inwestycji wymienić można jeszcze:
- nowe ogrodzenia terenu kościelnego
- zakładanie monitoringu i systemu alarmowego w kościele
- dokumentację – projekty, kosztorysy, plany konstrukcyjne, mapy geodezyjne – pod budowę dzwonnicy i rewitalizacji terenu przykościelnego.

Cała ta dokumentacja wraz z wnioskiem o dofinansowanie została złożona, za pośrednictwem Gminy, do odpowiednich organów decyzyjnych. Bożej Opatrzności zawierzamy dalszy ciąg starań. Proszę też o modlitwę w tej sprawie.

Na bieżąco są też prowadzone przy kościele drobniejsze prace remontowe czy zakupy sprzętów i akcesoriów niezbędnych w funkcjonowaniu parafii.
Pragnę tu serdecznie podziękować za ofiary składane szczególnie w drugie niedziele miesiąca. Kolekty te, przeprowadzane przez Radę Parafialną, tworzą parafialny fundusz remontowo–inwestycyjny, dzięki któremu możemy prowadzić prace oraz inwestycje w naszym kościele.
Bóg zapłać serdeczne naszej Radzie Parafialnej za zaangażowanie. Bez was i waszego zaangażowania i dobrej woli nie byłoby możliwe zrobienie czegokolwiek.
Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli ten zwyczaj pozostanie i gdy w drugie niedziele miesiąca wszyscy zmobilizujemy się do większej ofiarności.

Troska o świątynię parafialną niech będzie znakiem i dowodem naszej wiary i miłości do Pana Boga. Wszystko to na większą chwałę Bożą. I proszę, pamiętajmy: Pan Bóg jeszcze nigdy nikomu nie dał się prześcignąć w hojności…

Podpisał: Ks. ProboszczSprawozdanie za rok 2011

1. Statystyka parafialna

Życie sakramentalne w parafialnej statystyce przedstawia się następująco:
chrzty św.: 32 (44 w r. ub.)
pogrzeby: 41 (30)
śluby: 21 (21)
I komunia św.: 36 dzieci (36)
bierzmowanie: 44
odwiedziny chorych: w sumie ok. 300 razy w ciągu roku
komunie św. : ok. 65 000

2. Podziękowania serdeczne:

- przede wszystkim Siostrze Aldonie, naszej zakrystiance, katechetce, dekoratorce kościoła, z sercem troszczącej się o czystość kościoła,
- naszym Organistkom i Organistom,
- Szafarzom pomagającym w rozdawaniu komunii św. i zanoszącym ją do chorych,
- Służbie Liturgicznej Ołtarza, Ministrantom, Lektorom, Mariankom,
- naszemu chórowi z jego Dyrygentką i naszej orkiestrze z jego Dyrygentem oraz młodzieżowemu zespołowi muzycznemu i scholi parafialnej,
- p. Adeli, opiekunce terenu przykościelnego,
- Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Caritasowi,
- Siostrom ze Stacji Opieki Caritas,
- Pani Barbarze prowadzącej Bibliotekę Parafialną,
- Różom Różańcowym, Rodzinie Franciszkańskiej, Grupie Modlitewnej,
- naszym parafianom za sprzątanie kościoła i terenu przy kościele.
Podziękowanie wszystkim za wszelkie dobro uczynione na rzecz parafii.

3. Sprawy duszpasterskie

Z tegorocznych wydarzeń duszpasterskich wspomnijmy rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Ojca Felicjana, Franciszkanina Częstochowy, adoracje Najśw. Sakramentu, czuwania modlitewne dla młodzieży, pierwszą komunię św. dzieci, przyjęcie pielgrzymów z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, koncert kolęd, festiwal piosenki religijnej.
Bardzo ważnym wydarzeniem była wizytacja kanoniczna i bierzmowanie udzielone przez Ks. Bp. Jana Kopca naszej młodzieży, odbyły się pielgrzymki parafialne do Praszki, Miechowa, Krakowa, Łagiewnik, na Górę św. Anny i do Ziemi Świętej. Przede wszystkim jednak to wyjątkowe wydarzenie – przekazanie zabytkowego dzwonu zabranego z naszego kościoła w czasie wojny i przekazanego w sposób bardzo uroczysty przez delegację z diecezji Rottenburg–Stuttgart, delegację z udziałem niemieckich władz świeckich i kościelnych z Biskupem Ordynariuszem Gebhardem Fürstem na czele. To wydarzenie miało miejsce 10 kwietnia tego roku. W uroczystości tej brał udział także nasz pomocniczy biskup opolski, Ks. Bp Jan Kopiec, mianowany właśnie (29.12.2011) ordynariuszem diecezji gliwickiej, oraz wielu naszych kapłanów. Nie sposób też nie wspomnieć tu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II; wydarzenie to także w naszej parafii mocno przeżyliśmy.
A poza tym całoroczna normalna praca duszpasterska: codzienna Eucharystia, katechezy, udzielanie sakramentów św., Msze św. szkolne, spotkania katechetyczne w kościele z młodzieżą i dziećmi przygotowującymi się do pierwszej komunii św. i bierzmowania, kazania niedzielne, świąteczne i w tygodniu, nabożeństwa majowe, różańcowe, pierwszo-piątkowe, działalność charytatywna, pogrzeby, śluby, chrzty, odwiedziny chorych, Dzień Papieski, Tydzień Miłosierdzia, Tydzień Misyjny, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Boże Ciało, Dni Krzyżowe, Roraty i wiele innych.

4. Sprawy gospodarcze

Z ważniejszych prac oraz inwestycji podjętych w naszej parafii w tym roku wymienić należy przede wszystkim systematyczną kontynuację renowacji i konserwacji ołtarza, ambonki, bocznego ołtarza, figur, obrazów, ambony w naszym kościele. Efekty pracy konserwatorów zabytków, artystów z pełnymi uprawnieniami i kompetencjami w tych sprawach, są widoczne. To są kosztowne, długotrwałe i żmudne prac. Większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, ile fachowej wiedzy i talentu trzeba posiadać, by prace takie prowadzić. Za to, że prace te są prowadzone, jestem wdzięczny Panu Bogu, prowadzącemu głównie te prace panu Jarosławowi i oczywiście wszystkim parafianom za ofiary składane w drugie niedziele miesiąca, dzięki którym te prace mogą być kontynuowane. Koszt tych prac wydaje się być ogromny, ale z pełnym przekonaniem mogę powiedzie, że i tak jest on wiele mniejszy, niż w przypadku prowadzenia ich przez inne firmy konserwatorskie.
I co bardzo ważne: pan Jarosław robi to naprawdę rzetelnie. Z odtwarzaniem i uzupełnianiem ubytków, z kompleksową konserwacją drewna, z likwidacją korników i innych szkodników. To zresztą artysta wysokiej klasy – konserwator, rzeźbiarz, artysta malarz. Jego dziełem jest portret Papieża Jana Pawła II, zawieszony niedawno przy bocznym ołtarzu. Dobrze, że nasz kościół staje się coraz piękniejszy. Aktualnie do renowacji jest oddany, jak widzimy, boczny ołtarz, ołtarz Maryjny.

Drugą inwestycją była przebudowa parkingu przy kościele. Inwestycja być może nie aż tak bezwzględnie konieczna, ale podjęta, dzięki obiecanej dotacji unijnej, która ma pokryć trzy czwarte jej kosztów. Do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oddaliśmy dokumentację liczącą chyba już kilkaset stron, a co jakiś czas przychodzi pismo, że potrzebny jest jeszcze jeden papier i jeszcze jedno poświadczenie i kolejne jeszcze zaświadczenie. Na bieżąco uzupełniamy te dokumenty i cierpliwie na dotację czekamy. Podziękowanie serdeczne przy okazji dla naszego Urzędu Miasta i Gminy, z którego inspiracji i z którego pomocą cała ta dokumentacja jest prowadzona. Koszt parkingu przekroczył możliwości finansowe parafii i stary r