Obecność krzyża
Dodane przez admin1 dnia Lipca 06 2010 10:46:04
30 czerwca rozpoczęło się posiedzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczące odwołania się Włoch od wyroku tegoż Trybunału zakazującego umieszczania krzyża w szkołach publicznych.
Musimy zdawać sobie sprawę z wagi toczącej się dyskusji w sprawie obecności krzyża w miejscach publicznych i dlatego trzeba nam poznać argumenty za tą obecnością.
W tej sprawie zabrała głos Konferencja Episkopatu Polski, a jej stanowisko niech będzie nam pomocne w razie potrzeby obrony krzyża.
Oto główne tezy tego stanowiska pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce (przyjętego w Olsztynie 18.06.2010 r.)

"Krzyż jest podstawowym symbolem chrześcijaństwa, znakiem odkupienia i zbawienia, ofiary ponoszonej...
Treść rozszerzona
... dla innych, symbolem miłości i miłosierdzia, a także cierpienia i zwycięstwa nad śmiercią. Dla wszystkich chrześcijan jest bezcennym znakiem i dlatego umieszczany jest nie tylko w domach i mieszkaniach, ale także w miejscach pracy, nauki i kultury. Korzenie europejskie są chrześcijańskie. Krzyż widnieje na wielu flagach państwowych, jest także symbolem organizacji charytatywnych i społecznych (np. Czerwony Krzyż, krzyż harcerski itp.).

Chrześcijanie są za dialogiem międzyreligijnym i międzykulturowym. Obecność krzyża podkreśla potrzebę prowadzenia tego dialogu. Krzyż przez wieki uczył szacunku do drugiego człowieka, przebaczenia i miłości, nawet do nieprzyjaciół, nie jest zagrożeniem dla nikogo.

Społeczeństwa o chrześcijańskiej tradycji nie powinny obawiać się umieszczania krzyża w miejscach publicznych, także tam, gdzie uczą się dzieci i młodzież. Krzyż przypomina nam o godności człowieka, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Mówi o miłości Boga do człowieka, która znalazła w nim swój najgłębszy wyraz. Niech krzyż pozostanie w szkołach, szpitalach i innych instytucjach.

Autonomia tego, co religijne i tego, co świeckie winna być również zachowana w relacji między państwami a instytucjami europejskimi. Dialog między religiami i osobami o różnych światopoglądach może się rozwijać tam, gdzie jest respektowana wolność religijna i szacunek dla ludzi i narodów.

Kościół nie może odstąpić od prawa do obecności krzyża w sumieniach ludzi i w przestrzeni publicznej. Mamy nadzieję, że to wewnętrzne przekonanie będzie powszechnie uszanowane. Instytucje europejskie powinny zagwarantować również autonomię poszczególnych krajów członkowskich w organizacji przestrzeni publicznej w duchu wolności religijnej."


P.S.
Wyrok Trybunału jest już znany: został ogłoszony 18 marca 2011 r. Krzyż w przestrzeni publicznej może pozostać. Co prawda - zdaniem sędziów - jako symbol kultury. My wszakże wiemy, że krzyż to nie tylko symbol kultury, ale przede wszystkim znak miłości Boga do człowieka.