Zaloguj
NMP z Góry Karmel
... - spadająca na piersi - ma przypominać, że serce człowieka powinno bić miłością do Boga i bliźnich, że ma on odrywać się od przywiązań doczesnych i za pośrednictwem Maryi zabiegać o dobra wieczne.
Włożenie szkaplerza stanowi wyraz wewnętrznego poświęcenia się Matce Bożej i wiary w Jej macierzyńską opiekę. Czasem szkaplerz nazywa się ubiorem czy też habitem Maryi. Bo też jest w rzeczywistości on czymś w rodzaju małego habitu zakładanego pod świeckie ubrania.
Dziś szkaplerz może nosić każdy katolik, doznając płynących z tego tytułu łask. Trzeba jednak pamiętać, że przyjęcie go wiąże się ze zobowiązaniem do autentycznego życia chrześcijańskiego. Szkaplerz nie jest paszportem z wizą do nieba. Nie jest czymś w rodzaju talizmanu. Noszeniu szkaplerza musi towarzyszyć nasza odpowiedź: życie wiarą.


Przywileje szkaplerzne


1. Ci, którzy noszą szkaplerz, znajdują się pod szczególną opieką Matki Bożej w trudach i niebezpieczeństwach życia ziemskiego.
2. Ze znakiem szkaplerza związana jest obietnica szczęśliwej śmierci i zachowanie od wiecznego potępienia.
3. Tak zwany przywilej sobotni - obietnica, że Matka Jezusa już w pierwszą sobotę po śmierci, uwolni z czyśćca tych, którzy za życia zachowywali czystość według stanu, odmawiali przepisane modlitwy i nosili szkaplerz.
Ponadto przyjęcie szkaplerza włącza osobę do Rodziny Karmelitańskiej i otwiera drogę do udziału w dobrach duchowych zakonu, tzn. w odpustach, zasługach jego świętych i błogosławionych, modlitwach...

Współpraca z łaską


Aby łaski związane ze szkaplerzem nie były daremne, konieczne jest podjęcie dzieła współpracy. Maryja obdarowuje nas, ale człowiek nie może pozostać bierny. Stąd też trzeba:
1. Naśladować Maryję - to istota nabożeństwa szkaplerznego. Chodzi o upodobnienie swego sposobu postępowania i całego życia do życia Matki Jezusa.
2. Nosić nieustannie jej znak - szkaplerz (w formie płóciennej lub medalika) wyraża przynależność do Maryi i życie na co dzień wartościami bliskimi Jej Niepokalanemu Sercu: pokorą, czystością według stanu, zawierzeniem Bożej opatrzności.
3. Troszczyć się o dobro wszystkich ludzi - tak jak Maryja dostrzegać innych ludzi i ich problemy. Nie zamykać się w świecie osobistych spraw.
4. Odmawiać wybraną modlitwę - podczas obrzędu nałożenia szkaplerza kapłan poleca codziennie odmawiać jedną z maryjnych modlitw.

Trzynastowieczna wizja szkaplerza ułatwiła wielu osobom odnalezienie drogi do Boga. Ten dar ofiarowany przez Maryję i odpowiedzialnie przyjęty przez człowieka, również na początku XXI wieku, może być pomocą w takim kształtowaniu swojego życia, aby ono zapewniło szczęście wieczne.

W naszym kościele Msza św. w intencji członków wspólnoty Szkaplerza N.M.P. - żyjących i zmarłych - o godz. 7.00 .
Na Górze św. Anny obchody ku czci Matki Bożej Szkaplerznej - w najbliższą niedzielę.
admin1 dnia lipca 15 2010 21:10:13
· Drukuj
test